Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

SIVISTYSPALVELUT

Sivistyspalvelumme huolehtii sivistyspalveluiden hallinnon tehtävistä, perusopetuksen järjestämisestä, varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta, lukiokoulutuksen järjestämisestä sekä vapaa-aikapalveluista ja vapaasta sivistystyöstä.

Käytössä olevista tietojärjestelmistä tietoja on mahdollista hakea muun muassa lapsen nimellä, huoltajan nimellä, henkilötunnuksella ja varhaiskasvatusyksikön nimellä. Tietoaineistot eivät ole saatavilla teknisesti avoimen rajapinnan kautta lukuun ottamatta hakijan itsensä tekemiä hakemuksia tai varhaiskasvatuksen järjestelmiä. Lisäksi opetuspalvelujen tietoaineistoja on osittain mahdollista lukea myös Koski-tietokannassa sekä jokaisella on pääsy itseään koskeviin tietoihin osittain Wilman kautta.

Kulttuuripalvelutiedot
Käyttötarkoitus: kulttuuripalvelujen, kuten tapahtumien järjestäminen sekä avustusten myöntäminen
Keskeiset tietoaineistot: esiintyjäsopimukset ja tapahtumien osallistujatiedot, tapahtuman laskutus- ja vakuutustietojen hallinnointi, hankesuunnitelmat ja hakemukset. Tietojärjestelmä(t): asianhallintajärjestelmä

Kirjastopalvelutiedot
Käyttötarkoitus: kirjaston ja kirjastoauton palvelut, asiakassuhteiden hoitaminen, itsepalvelutoiminnot, tilastointi, kirjaston suunnittelu- ja selvitystehtävät, lainauksen valvonta, perintä, verkkomaksu
Keskeiset tietoaineistot: asiakastiedot, hankesuunnitelmat ja hakemukset
Tietojärjestelmä(t): kirjaston tietojärjestelmä, verkkomaksujärjestelmä, asianhallintajärjestelmä

Liikuntapalvelutiedot
Käyttötarkoitus: liikuntapalvelujen ohjaus ja tuottaminen ja liikuntapaikkojen ylläpitäminen sekä avustusten myöntäminen
Keskeiset tietoaineistot: liikuntapaikkaluettelo, liikuntapalvelujen asiakastiedot, sisäliikuntavuorojen saajat, avustusten saajat, hankesuunnitelmat ja hakemukset
Tietojärjestelmä(t): tilavarausjärjestelmä, kulunvalvontajärjestelmä, liikuntaohjelmajärjestelmä, asianhallintajärjestelmä

Opetuspalvelutiedot
Käyttötarkoitus: esi-, perus- ja lukio-opetuksen järjestäminen, perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäminen, aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja koulukuljetusten suunnittelu ja järjestäminen, vapaan sivistystyön järjestäminen, opiskeluhuollon järjestäminen, pedagogisen tuen järjestämiseen liittyvät tiedot, tilaisuuksien järjestäminen (kuten musiikkiesitykset), kaupungin kiinteistöjen valvonta omaisuuden suojaamiseksi, turvallisuuden parantamiseksi ja ilkivallan ehkäisemiseksi;  
Keskeiset tietoaineistot: oppilas-, opiskelija- ja huoltajatiedot, aamu- ja iltapäivä-toimintaan osallistujat, koulukuljetusoppilaat, opiskelijoiden arviointitiedot, päättötodistukset, tuen tiedot, opinto- ja tutkintotiedot, palkitsemistiedot, kameravalvonnan tiedot
Tietojärjestelmä(t): oppilastietojärjestelmä, opetussovellukset, opiskeluhuollon järjestelmä, asianhallintajärjestelmä

Varhaiskasvatuspalvelutiedot
Käyttötarkoitus: varhaiskasvatuksen, esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen sekä avoimen varhaiskasvatuksen järjestäminen, toteuttaminen ja palveluista laskuttaminen
Keskeiset tietoaineistot: varhaiskasvatuksen asiakastiedot, varhaiskasvatushakemukset, varhaiskasvatussuunnitelma, varhaiskasvatuksen henkilöstö, yksityiset varhaiskasvatuksen palvelutuottajat
Tietojärjestelmä(t): varhaiskasvatusjärjestelmä, asianhallintajärjestelmä

Joukkoliikenteen hoitaminen
Käyttötarkoitus: joukkoliikenteen hoitaminen
Keskeiset tiedot: tiedot liikennöitsijöistä
Tietojärjestelmä: asianhallintajärjestelmä

 
 
 

Sivua päivitetty: 02.06.2022