Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

Hallinto- ja talousosastomme tietovarannot koostuvat pääasiallisesti kuntamme yleishallinnollisten ja tukipalvelutehtävien tietoaineistoista. Hallinto- ja talousosastomme sisältää yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, tietohallinnon ja taloushallinnon. Tietohallinto johtaa, koordinoi ja kehittää koko kaupungin tietohallintoa sekä järjestää itse tai ostopalveluna kaikille asiakkailleen määriteltyjä ICT-palveluja.
    
Hakutekijöitä alla olevissa tietovarannoissa ovat esimerkiksi henkilön nimi, henkilötunnus, laskun saaja, sopimuksen nimi ja asianumero. Tietoaineistot eivät pääasiallisesti ole saatavilla teknisen rajapinnan kautta. Sidonnaisuusilmoitukset löytyvät verkkosivuiltamme, kuten myös taloussuunnitelmamme ja tilinpäätöksemme. Palkkahallinnon verkkopalkka on sähköinen ja henkilön itsensä nähtävissä.

Hallintotiedot
Käyttötarkoitus: hallinnon järjestäminen ja ohjaus, yhteistyö, hanketoiminta, päätöksenteko, riskienhallinta ja sisäinen valvonta, tarkastustoimi, vaalien järjestäminen
Keskeiset tietoaineistot: luottamushenkilörekisteri, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset, sopimukset, sidonnaisuusilmoitusrekisteri, kulunvalvontatiedot
Tietojärjestelmä(t): asianhallintajärjestelmä, sähköinen kokousjärjestelmä, vaalitietojärjestelmä, kulunvalvontajärjestelmä

Henkilöstötiedot
Käyttötarkoitus: henkilöstöasioiden ohjaus, rekrytointi ja palvelussuhteen hoitaminen
Keskeiset tietoaineistot: työnhakijatiedot, palvelussuhdeasioiden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten työsopimukset, palkkatiedot, työsuojelutiedot ja yhteistoimintatiedot
Tietojärjestelmä(t): asianhallintajärjestelmä, henkilöstöhallinnon järjestelmä, rekrytointijärjestelmä

Taloustiedot
Käyttötarkoitus: talousasioiden ohjaus, suunnittelu ja seuranta, rahoitus- ja varainhankinta, kirjanpito ja maksuliikenne, tilinpäätös, omaisuuden hallinta ja hankinnat
Keskeiset tietoaineistot: taloussuunnitelmat, osavuosiraportit, myönnetyt avustukset, kirjanpitoaineisto, reskontrat, tilinpäätös, omaisuusluettelo ja hankintasopimukset
Tietojärjestelmä(t): taloushallinnon järjestelmät, kuten kirjanpito-, maksuliikenne-, kassa- ja talouden seurantajärjestelmä; asianhallintajärjestelmä

Tiedonhallintatiedot
Käyttötarkoitus: tiedonhallinnan järjestäminen ja tietopalvelu, tietoturva- ja tietosuoja
Keskeiset tietoaineistot: asiarekisteri, tiedonohjaussuunnitelmat, tiedonhallintamalli
Tietojärjestelmä(t): asianhallintajärjestelmä, tiedonohjausjärjestelmä, tiedonhallintamallin sekä tietosuojan ja tietoturvan hallinnointiin tarkoitettu tietojärjestelmä

Tietohallinnon tiedot 
Käyttötarkoitus: yleinen ja kiinteistöjen kameravalvonta
Keskeiset tietoaineistot: kameravalvonnan aineisto
Tietojärjestelmät: kameravalvonnan tietojärjestelmä

Turvallisuustiedot 
Käyttötarkoitus: turvallisuusasioiden hoitaminen
Keskeiset tietoaineistot: valmiussuunnitelma ja siihen liittyvä aineisto
Tietojärjestelmä(t): asianhallintajärjestelmä

Viestintätiedot
Käyttötarkoitus: viestinnän ja tiedottamisen hoitaminen
Keskeiset tietoaineistot: verkkosisällöt, lehti-ilmoitukset
Tietojärjestelmä(t): verkkosivusto ja somekanavat

 

 

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 02.06.2022