Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

ELINVOIMAPALVELUT

Elinvoimapalvelut huolehtii elinvoiman edistämisestä, rakentamisen ja kaavoituksen edistämisestä ja ympäristön seurannasta. Kaava-aineistomme on osittain avoimesti saatavissa kotisivuiltamme. Lupapiste.fi:ssä on asiakkaalle nähtävissä omat hakemuksensa. Muutoin tietoaineistot eivät pääasiallisesti ole saatavilla teknisen rajapinnan kautta.

Käytettävissä olevia hakutekijöitä ovat esimerkiksi kiinteistötunnus, nimi, henkilötunnus, kiinteistötunnus, rakennuslupanumero, osoite. Tietoaineistot eivät pääasiallisesti ole saatavilla teknisen rajapinnan kautta.

Elinkeinotiedot
Käyttötarkoitus: elinpalvelujen ohjaus, yritystoiminnan ja matkailun edistäminen
Keskeiset tietoaineistot: yritysrekisteri, matkailuyrittäjärekisteri
Tietojärjestelmä(t): yritysrekisterin järjestelmä, asianhallintajärjestelmä

Työllisyyspalvelutiedot
Käyttötarkoitus: työllisyyspalvelujen tarjoamien; työllisyyden hoitoon liittyvän asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen, analysointi sekä tilastointi
Keskeiset tietoaineistot: maksatuspäätökset
Tietojärjestelmä(t): työllisyyspalvelujen järjestelmä, asianhallintajärjestelmä

Etsivänuorisotyön ja työpajatoiminnan palvelutiedot
Käyttötarkoitus: etsivän nuorisotyön järjestäminen ja ohjaus, työpajatoiminta
Keskeiset tietoaineistot: etsivässä nuorisotyössä syntyneet asiakastiedot, työpajatoiminnassa syntyneet nuorta koskevat asiakastiedot
Tietojärjestelmä(t): etsivän nuorisotyön järjestelmä, asianhallintajärjestelmä

Rakentamistiedot
Käyttötarkoitus: rakennusvalvonnan järjestäminen, rakennus- ja toimenpidelupien hakeminen, toimenpideilmoitusten ilmoittaminen 
Keskeiset tietoaineistot: rakennus- ja huoneistorekisteri, rakennus- ja toimenpideluvat, toimenpideilmoitukset 
Tietojärjestelmä(t): rakennusvalvonnan järjestelmät, kuten lupahakemusjärjestelmä; asianhallintajärjestelmä, kuntarekisterijärjestelmä.

Kaavoituksen ja maankäytön tiedot
Käyttötarkoitus: maankäytön tehtävien, kuten kaavoituksen järjestäminen, maaomaisuuden hallinnan järjestäminen eli maanhankinta ja luovutus sekä vuokraus
Keskeiset tietoaineistot: kaava-aineisto, maapolitiikka, maankäyttösopimukset, maanvuokrasopimukset, osoitekartat
Tietojärjestelmä(t): kaavasuunnittelujärjestelmät, maaomaisuuden hallinta, asianhallintajärjestelmä

Kiinteistötiedot
Käyttötarkoitus: kiinteistötietojen hallinta
Keskeiset tietoaineistot: kiinteistönluovutusilmoitukset ja kiinteistökauppaluettelo
Tietojärjestelmä(t): asianhallintajärjestelmä

Ympäristöpalvelutiedot
Käyttötarkoitus: ympäristöpalvelujen järjestäminen, ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontatehtävien hoitaminen, maa-aineslupien käsittely ja valvonta sekä laskutus, maisematyölupien hoitaminen 
Keskeiset tietoaineistot: ympäristöluvat, maa-ainesluvat, valvontatiedot 
Tietojärjestelmä(t): ympäristövalvonnan järjestelmät, rakennusvalvonnan järjestelmät, asianhallintajärjestelmä  

 
 
 

Sivua päivitetty: 02.06.2022