Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

alt=""
 
 

Virtain kaupungin kuulutukset

Virtain kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Virtain kaupungin verkkosivuilla. Ilmoitukset pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan tai kuulutusten nähtävänäoloajan, jollei asian luonteesta muuta johdu.

Lisäksi Virtain kaupungintalon julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislainsää-dännön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla voidaan tarpeen ja harkinnan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin muita ilmoituksia. Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee Virtain kaupungintalon pääaulassa, Virtaintie 26, 34800 Virrat.

Kuulutuksiin liittyvät asiakirjat pidetään nähtävillä kirjaamossa tai kuulutuksessa erikseen mainitussa paikassa viraston aukioloaikoina.

Sähköisen ilmoitustaulun kuulutukset ja ilmoitukset on jaoteltu seuraaviin osioihin:

  • rakennusvalvonta
  • ympäristövalvonta
  • valtion viranomaisten kuulutukset
  • avoimet työpaikat
  • muut kuulutukset

Kuulutukset löydät täältä.


 

Ota yhteyttä

Tiedonhallintasihteeri
sähköposti: kirjaamo@virrat.fi
Puhelin: 03 485 111
 
 
 

Sivua päivitetty: 15.03.2023