Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

  • Alt=""
  • alt=""
 
 

Virtain kaupungin kuulutukset

Virtain kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Virtain kaupungin verkkosivuilla. Ilmoitukset pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan tai kuulutusten nähtävänäoloajan, jollei asian luonteesta muuta johdu.

Lisäksi Virtain kaupungintalon julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislainsää-dännön edellyttämiä ilmoituksia. Julkisten kuulutusten ilmoitustaululla voidaan tarpeen ja harkinnan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin muita ilmoituksia. Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee Virtain kaupungintalon pääaulassa, Virtaintie 26, 34800 Virrat.

Kuulutuksiin liittyvät asiakirjat pidetään nähtävillä kaupungintalon neuvonnassa, kirjaamossa tai kuulutuksessa erikseen mainitussa paikassa kaupungintalon aukioloaikoina.

Linkki: Kuulutukset Virtain kaupungin verkkosivuilla 

Ota yhteyttä

Tiedonhallintasihteeri
sähköposti: kirjaamo@virrat.fi
Puhelin: 03 485 111
 
 
 

Sivua päivitetty: 27.09.2023