Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

img-9615-kukkia.jpg
 
 

Päätöksenteko ja hallinto

Päätösvaltaa kunnassa käyttävät kuntalaisten vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema kaupunginvaltuusto sekä sen valitsemat hallitus ja lautakunnat ja johtokunnat. Päätöksiä valmistelevat ja toimeenpanevat kunnan viranhaltijat, joille nämä toimielimet ovat siirtäneet päätösvaltaa.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat pääsääntöisesti julkisia. Valtuuston kokouksista ilmoitetaan virallisesti kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja lehti-ilmoituksella paikallislehdessä. Muiden toimielinten kokoukset ovat pääsääntöisesti suljettuja.  

Pöytäkirjat ovat julkisia lukuun ottamatta erikseen salaiseksi säädettyjä asioita. Henkilötietojen lainmukainen käsittely edellyttää, että henkilötietoja ei viedä verkkoon kuin laissa erikseen säädetyin perustein. 

Esityslistat ja pöytäkirjat
Kuulutukset
Viranhaltijapäätökset

Kaupunginkanslia vastaa:

  • Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valmistelu-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävistä
  • Kuntavaalien ja valtakunnallisten vaalien järjestämisestä
  • Keskitettyjen henkilöstöasioiden valmistelusta
  • Arkistonhoidosta
  • www-palveluista ja kehittämisestä
  • Tietotekniikkapalveluista
  • Keskitetyistä monistuspalveluista
  • Kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä
 

Me palvelemme

 

Juha Viitasaari
kaupunginjohtaja
044 715 1201
juha.viitasaari@virrat.fi

Henna Viitanen
hallintojohtaja
044 715 1213
henna.viitanen@virrat.fi

Asko Ihamäki
henkilöstöpäällikkö
044 715 1212
asko.ihamaki@virrat.fi

Heli Salmi
hallintosihteeri
044 7151217
heli.salmi@virrat.fi

Minna Kankaanpää
asianhallintasihteeri
044 7151211
minna.kankaanpaa@virrat.fi

Terttu Salo
Palveluneuvoja
(kaupungintalon neuvonta)
044 715 1219
keskus@virrat.fi

Markku Raunioniemi
monistaja-huoltaja
044 7151216
markku.raunioniemi@virrat.fi

 
 
 

Sivua päivitetty: 15.11.2019