Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

alt=""
 
 

Päätöksenteko ja hallinto

Päätösvaltaa kunnassa käyttävät kuntalaisten vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema kaupunginvaltuusto sekä sen valitsemat hallitus ja lautakunnat ja johtokunnat. Päätöksiä valmistelevat ja toimeenpanevat kunnan viranhaltijat, joille nämä toimielimet ovat siirtäneet päätösvaltaa.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat pääsääntöisesti julkisia. Valtuuston kokouksista ilmoitetaan virallisesti kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja lehti-ilmoituksella paikallislehdessä. Muiden toimielinten kokoukset ovat pääsääntöisesti suljettuja.  

Pöytäkirjat ovat julkisia lukuun ottamatta erikseen salaiseksi säädettyjä asioita. Henkilötietojen lainmukainen käsittely edellyttää, että henkilötietoja ei viedä verkkoon kuin laissa erikseen säädetyin perustein. 

Esityslistat ja pöytäkirjat
Kuulutukset
Viranhaltijapäätökset

Kaupunginkanslia vastaa:

  • Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valmistelu-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävistä
  • Kuntavaalien ja valtakunnallisten vaalien järjestämisestä
  • Keskitettyjen henkilöstöasioiden valmistelusta
  • Arkistonhoidosta
  • www-palveluista ja kehittämisestä
  • Tietotekniikkapalveluista
  • Keskitetyistä monistuspalveluista
  • Kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä
 

Me palvelemme

 

Henna Viitanen
kaupunginjohtaja
p. 044 715 1201
henna.viitanen@virrat.fi

Kaisa Jaatinen
talousjohtaja, oto. hallintojohtaja
p. 044 715 1221
kaisa.jaatinen@virrat.fi

Asko Ihamäki
henkilöstöpäällikkö
044 715 1212
asko.ihamaki@virrat.fi

asianhallintasihteeri
044 7151211

Heli Salmi
va. hallintopäällikkö
044 7151217
heli.salmi@virrat.fi

Terttu Salo
Palveluneuvoja
(kaupungintalon neuvonta, asiointipiste)
044 715 1219
keskus@virrat.fi

Markku Raunioniemi
monistaja-huoltaja
044 7151216
markku.raunioniemi@virrat.f

Tarja Kopra
(palveluneuvoja,
asiointipiste: ma, ti)
044 715 3361
tarja.kopra@virrat.fi
 
 
 

Sivua päivitetty: 23.11.2022