Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

 • alt=""
 • Alt=""
 
 

Tarkastuslautakunta 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

 1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
 2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
 3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
 4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
 5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
 6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Lisätietoja tarkastuslautakunnan tehtävistä ja päätöksistä löydät alla olevien linkkien kautta:

  Hallintosäännön 77 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja rooli 

  Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset

  Tarkastuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat


  Tarkastuslautakunnan jäsenet 2021-2025

  pj. Markus Koro

  Puolue: SDP
  Varajäsen: Taina Niemenmaa


  vpj. Tapani Heinonen

  Puolue: KESK
  Varajäsen: Kari Savinen 


  Larissa Heinämäki

  Puolue: KOK
  Varajäsen: Kirsti Perähuhta


  Sanna Keihänen

  Puolue: PS
  Varajäsen: Hilkka Suhonen


  Jussi Ahola (KV 20.2.2023)

  Puolue: KD
  Varajäsen: Marko Saarinen


  Pirkko Mikkola

  Puolue: VAS
  Varajäsen: Karoliina Liski


  Pentti Vaara

  Puolue: VV
  Varajäsen: Jukka Yli-Hietanen (KV 28.8.2023 §60)

   

  Ota yhteyttä

  Puheenjohtaja
  Markus Koro
  markus.koro@virrat.fi

  Pöytäkirjanpitäjä
  Heli Salmi
  Hallintopäällikkö
  puh. 044 715 1217
  heli.salmi@virrat.fi

   
   
   

  Sivua päivitetty: 01.11.2023