Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

b86a6867.jpg
 
 

Tarkastuslautakunta 2017-2021

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

  1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
  2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
  3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
  4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
  5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
  6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunnan jäsenet

pj. Matti Lahtinen

Puolue: SDP
Varajäsen: Pertti Niemi


vpj. Pia Maskonen

Puolue: KESK
Varajäsen: Arja Ylä-Nojonen


Pentti Vaara

Puolue: KOK
Varajäsen: Jari Isokivijärvi


Jarmo Salminen

Puolue: SD
Varajäsen: Janne Hakola


Taina Niemenmaa

Puolue: SIT
Varajäsen: Hanna Jantunen


Terttu Luodes

Puolue: VAS
Varajäsen: Karoliina Liski

 

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja
Matti Lahtinen
matti.lahtinen@virrat.fi

Pöytäkirjanpitäjä
Katja Sirviö
Asianhallintasihteeri
kirjaamo@virrat.fi
03 485 111

 
 
 

Sivua päivitetty: 12.01.2018