Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

alt=""
 
 

Tarkastuslautakunta 2017-2021

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

  1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
  2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
  3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
  4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
  5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
  6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunnan jäsenet

pj. Markus Koro

Puolue: SDP
Varajäsen: Taina Niemenmaa


vpj. Tapani Heinonen

Puolue: KESK
Varajäsen: Kari Savinen 


Larissa Heinämäki

Puolue: KOK
Varajäsen: Kirsti Perähuhta


Sanna Keihänen

Puolue: PS
Varajäsen: Hilkka Suhonen


Sanna Holopainen (KV 15.12.2022)

Puolue: KD
Varajäsen: Marko Saarinen


Pirkko Mikkola

Puolue: VAS
Varajäsen: Karoliina Liski


Pentti Vaara

Puolue: VV
Varajäsen: Jarkko Mäki

 

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja
Markus Koro
markus.koro@virrat.fi

Pöytäkirjanpitäjä
Heli Salmi
Hallintosihteeri
puh. 044 715 1217
heli.salmi@virrat.fi

 

Tulevat kokoukset:


 
 
 

Sivua päivitetty: 19.01.2023