Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

  • alt=""
  • Alt=""
 
 

Perusturvalautakunta (31.12.2022 asti)

Hyvinvointialueuudistuksen myötä perusturvalautakunnan toiminta on päättynyt 31.12.2022.

Perusturvalautakunnan tehtävät

Virtain kaupunki järjestää Ruoveden kunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Palvelujen tuottamisesta vastaa 1.1.2016 alkaen Virtain kaupungin 100 %: sti omistama osakeyhtiö Keiturin Sote Oy. Perusturvalautakunta voi hankkia palveluja sopimusten mukaan myös muilta palveluntuottajilta. Palvelujen järjestämisvastuusta huolehditaan kuntien yhteistyönä kuntalain tarkoittamaa kuntien yhteistoimintaa koskevien säännösten mukaisesti. Tätä varten sopijapuolina olevilla kunnilla on yhteinen toimielin, yhteislautakuntana toimiva perusturvalautakunta.

Perusturvalautakunnan tehtävänä on toimia tilaajalautakuntana sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä vastata sosiaali– ja terveydenhuollon viranomaistehtävistä. Lautakunta valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon yksityis-ten palveluntuottajien toimintaa palvelusopimusten ja vuosittaisten palvelutilausten avulla. Lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluu viranomaistehtävät sosiaali- ja terveydenhuollossa, koti- ja vanhustyössä, erikoissairaanhoidon neuvottelut sekä ympäristöterveydenhuollon järjestäminen. 

Mikäli sote- ja maakuntauudistus  toteutuu, perusturvalautakunnan toimikausi päättyy kunnan sosiaali- ja  terveyspalvelujen järjestämisvastuun päättymisajankohtaan.

Perusturvalautakunnan esittelijänä toimii sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen. 


Perusturvalautakunnan jäsenet 2021-2025 (31.12.2022)

Virrat

pj. Keijo Kaleva

Puolue: SDP
Varajäsen: Matti Lahtinen 

Teemu Kontoniemi

Puolue: VV
Varajäsen: Jarkko Mäki

Jani Palmroth

Puolue: PS
Varajäsen: Timo Ilonen

Kirsti Perähuhta

Puolue: KOK
Varajäsen: Suvi Tikkanen-Koskinen 

 Johanna Saarinen

Puolue: KESK
Varajäsen: Tuula Mäntysalmi


Ruovesi

vpj. Mervi Härkönen

Varajäsen: Pirjo Pajunen

Markku Simula

Varajäsen: Paula Rinki

Paula Lähteinen

Varajäsen: Heidi Kuutti-Selkee

Tapio Vaali

Varajäsen: 

  
 
 

Sivua päivitetty: 01.11.2023