Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

Sininen taivas, jossa on valkoisia pilviä
 
 

Perusturvalautakunta 

Perusturvalautakunnan tehtävät

Virtain kaupunki järjestää Ruoveden kunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Palvelujen tuottamisesta vastaa 1.1.2016 alkaen Virtain kaupungin 100 %: sti omistama osakeyhtiö Keiturin Sote Oy. Perusturvalautakunta voi hankkia palveluja sopimusten mukaan myös muilta palveluntuottajilta. Palvelujen järjestämisvastuusta huolehditaan kuntien yhteistyönä kuntalain tarkoittamaa kuntien yhteistoimintaa koskevien säännösten mukaisesti. Tätä varten sopijapuolina olevilla kunnilla on yhteinen toimielin, yhteislautakuntana toimiva perusturvalautakunta.

Perusturvalautakunnan tehtävänä on toimia tilaajalautakuntana sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä vastata sosiaali– ja terveydenhuollon viranomaistehtävistä. Lautakunta valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon yksityis-ten palveluntuottajien toimintaa palvelusopimusten ja vuosittaisten palvelutilausten avulla. Lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluu viranomaistehtävät sosiaali- ja terveydenhuollossa, koti- ja vanhustyössä, erikoissai-raanhoidon neuvottelut sekä ympäristöterveydenhuollon järjestäminen. 

Mikäli sote- ja maakuntauudistus  toteutuu, perusturvalautakunnan toimikausi päättyy kunnan sosiaali- ja  terveyspalvelujen järjestämisvastuun päättymisajankohtaan.

Perusturvalautakunnan esittelijänä toimii sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Koskinen. 

Perusturvalautakunnan jäsenet

Virrat

pj. Tytti Majanen

Puolue: SIT
Varajäsen: Hilkka Suhonen

Anssi Nyman (KV 8.4.2019 § 16)

Puolue: KOK
Varajäsen:Jarmo Vehmas (KV 8.4.2019 § 16)

Pauli Kotalampi

Puolue: VAS
Varajäsen: Reino Tanhua

Johanna Saarinen

Puolue: KESK
Varajäsen: Armi Rajala

Risto Saarinen

Puolue: SDP
Varajäsen: Pertti Niemi


Ruovesi

vpj. Paula Rinki

Varajäsen: Anita Viljanmaa

Merja Kaitajärvi

Varajäsen: Sinikka Jokinen

Tapio Vaali

Varajäsen: Juha-Pekka Lehminiemi

Virve Marttila

Varajäsen: Jukka Kiintonen

 

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja
Tytti Majanen
045 347 2544
tytti.majanen@virrat.fi

Esittelijä
Minna Koskinen
sosiaali- ja terveysjohtaja
puh. 03 485 1094 minna.koskinen@virrat.fi


Pöytäkirjanpitäjä
Ville Happonen
taloussuunnittelija
puh. 03 485 1286
ville.happonen@virrat.fi

 

alustavat kokousajankohdat:

  • 10.3.20 
  • 21.4.20 
  • 19.5.20
  • 16.6.20
 
 
 

Sivua päivitetty: 21.10.2020