Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

Kaupungin luottamushenkilöt
 
 

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston tehtävät

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Kaupunginvaltuuston tehtävät on määrätty kuntalain 14 §:ssä. Sen mukaan valtuusto päättää: 

1) kuntastrategiasta;
2) hallintosäännöstä;
3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
12) tilintarkastajien valitsemisesta;
13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ja pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja tarkistetaan kokousta seuraavana toisena arkipäivänä ja pöytäkirja pidetään nähtävillä kokousta seuraavana kolmantena arkipäivänä kaupungin kirjaamossa ja kaupungin kotisivuilla. Jos toinen arkipäivä on pyhäpäivä, voidaan pöytäkirjan tarkastusta tarvittaessa aikaistaa tai myöhentää. Esityslistassa on aina maininta pöytäkirjan nähtävilläolopäivämäärästä.

Valtuutettujen sähköpostiosoitteet

Kaupunginvaltuuston varsinaisille jäsenillä on käytössä virrat.fi sähköpostiosoitteet. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@virrat.fi.

Valtuutetut kaudella 2017-2021

Nimi sekä arvo, ammatti tai toimi

Suomen Keskusta r.p., 9 valtuutettua

Mäntysalmi Tuula, toimistosihteeri
Koskela Reijo, yrittäjä, maanviljelijä
Heinonen Tapani, eläkeläinen, metsänhoitaja
Saarinen Johanna, MMK, emäntä (2. varapuheenjohtaja)
Solja Satu, fysioterapeutti
Mäkinen Aimo, liikkeenharjoittaja, isännöitsijä
Rajamäki Ari, maatalousyrittäjä
Kellomäki Marko, insinööri
Kangasaho Päivi, agrologi (AMK), matkailutyöntekijä (KV 18.1.2021 § 6)

Kansallinen Kokoomus r.p., 6 valtuutettua

Kontoniemi Teemu, yläkoulun ja lukion apulaisrehtori, 10.1.2021 alkaen valtuustoryhmä Virtain Valtti
Kangas Sanna, yhteyspäällikkö, 10.1.2021 alkaen valtuustoryhmä Virtain Valtti
Saloranta Kalevi, ylilääkäri, eläkkeellä
Tikkanen Pentti, insinööri
Vehmas Jarmo, metsäasiakasvastaava, 10.1.2021 alkaen valtuustoryhmä Virtain Valtti
Nyman Anssi, hauturi, 10.1.2021 alkaen valtuustoryhmä Virtain Valtti

Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue r.p., 6 valtuutettua

Kaleva Keijo, neuvottelupäällikkö, eläkkeellä (puheenjohtaja)
Tarvainen Harri, liikunnanohjaaja
Saarinen Risto, kiinteistönhoitaja, perushoitaja
Kalliomäki Eila, lähihoitaja, eläkkeellä
Hänninen Armi, yrittäjä, eläkkeellä
Lahtinen Matti, autonkuljettaja, eläkkeellä

Virtain sitoutumattomien yhteislista, 3 valtuutettua

Majanen Tytti, HuK, opiskelija
Savinen Kari, yrittäjä
Nieminen Milla, toimistotyöntekijä

Vasemmistoliitto r.p., 2 valtuutettua

Kotalampi Katja, ympäristöteknologian insinööri
Kotalampi Pauli, vesihuoltolaitoksen hoitaja

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p., 1 valtuutettu

Mäkinen Olavi, yrittäjä (1. varapuheenjohtaja)


Varavaltuutetut 2017-2021

Edellä lueteltujen valtuutettujen varajäseniksi tulivat samaksi toimikaudeksi valituiksi puolueittain sijaantulojärjestyksessä seuraavat ehdokkaat:

Sijaantulo, nimi sekä arvo, ammatti tai toimi

Suomen Keskusta r.p., 9 varavaltuutettua

1. Koro Juha, maatalousyrittäjä
2. Ilomäki Väinö, maanviljelijä
3. Rajala Armi, kokki
4. Sihvonen Arvo, eläkeläinen, yrittäjä
5. Vuori Antti, esteettömyysasiantuntija, työnsuunnittelija
6. Mononen Riitta, perhehoitaja, viljelijä
7. Marko Rantala, yrittäjä, maanviljelijä (17.10.2018)
8. Kati Suojansalo, lähihoitaja (3.2.2020)
9. Raija Rihkajärvi (Keskusvaalilautakunta 15.3.2021 § 15)

Kansallinen Kokoomus r.p., 6 varavaltuutettua

1. Arpiainen Auli, terveydenhoitaja, osastonhoitaja, 10.1.2021 alkaen valtuustoryhmä Virtain Valtti
2. Rouniola Pirjo-Liisa, yläkoulun ja lukion rehtori, lehtori, 10.1.2021 alkaen valtuustoryhmä Virtain Valtti
3. Aho Pasi, LVI-insinööri
4. Suutarinen Erkki, aluemyyntipäällikkö, eläkeläinen
5. Pentti Vaara, toimitusjohtaja, eläkeläinen (Keskusvaalilautakunta 20.12.2017 § 49)
6. Kirsti Perähuhta, opettaja, taiteilija (Keskusvaalilautakunta 29.4.2019 § 24)

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p., 6 varavaltuutettua

1. Hänninen Mikko, hortonomi
2. Postinen Vesa, toiminnanjohtaja
3. Bakóné Vanczák Judit, sairaanhoitaja
4. Niemi Petri, trukinkuljettaja
5. Suntila Tarja, laitoshuoltaja
6. Niemi Pertti, leipuri, eläkkeellä (4.2.2020)

Virtain sitoutumattomien yhteislista, 3 varavaltuutettua

1. Tervonen Janne, yrittäjä
2. Suhonen Hilkka, yrittäjä, jalkahoitaja
3. Kohtala Pentti, viimeistelyvastaava

Vasemmistoliitto r.p., 2 varavaltuutettua

1. Viitanen Sanna, asiakaspalvelupäällikkö
2. Kallioaho Jaana, lähihoitaja

Suomen Kristillisdemokraatit (KD), 2 varavaltuutettua

1. Hakola Marika, kotiäiti
2. Holopainen Sanna, päivähoitaja, lastenhoitaja (3.2.2020)

 

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja
Keijo Kaleva (SDP)
040 487 8595
keijo.kaleva@virrat.fi 


Henna Viitanen
vt. kaupunginjohtaja
044 715 1213
henna.viitanen@virrat.fi

 
 
 

Sivua päivitetty: 19.03.2021