Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

Kaupunginvaltuuston kokous
 
 

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston tehtävät

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Kaupunginvaltuuston tehtävät on määrätty kuntalain 14 §:ssä. Sen mukaan valtuusto päättää: 

1) kuntastrategiasta;
2) hallintosäännöstä;
3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
12) tilintarkastajien valitsemisesta;
13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ja pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja tarkistetaan kokousta seuraavana toisena arkipäivänä ja pöytäkirja pidetään nähtävillä kokousta seuraavana kolmantena arkipäivänä kaupungin kirjaamossa ja kaupungin kotisivuilla. Jos toinen arkipäivä on pyhäpäivä, voidaan pöytäkirjan tarkastusta tarvittaessa aikaistaa tai myöhentää. Esityslistassa on aina maininta pöytäkirjan nähtävilläolopäivämäärästä.

Valtuutettujen sähköpostiosoitteet

Kaupunginvaltuuston varsinaisille jäsenillä on käytössä virrat.fi sähköpostiosoitteet. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@virrat.fi.

 

Valtuutetut kaudella 2021-2025

Nimi sekä arvo, ammatti tai toimi

Suomen Keskusta r.p., 8 valtuutettua

Koskela Reijo, yrittäjä
Heinonen Tapani, eläkkeellä, metsänhoitaja
Solja Satu, fysioterapeutti (2. varapuheenjohtaja)
Rajamäki Ari, maatalousyrittäjä
Lehtinen Risto, työnjohtaja
Mäkinen Aimo, yksinyrittäjä, eläkeläinen
Saarinen Johanna, MMK, eläkeläinen
Kangasaho Päivi, agrologi AMK, lähihoitaja

Virtain Valtin yhteislista, 6 valtuutettua 

Kangas Sanna, asiakkuuspäällikkö
Dahlberg Ari, suuhygienisti
Vehmas Jarmo, metsäasiakasvastaava, metsätalousinsinööri (Puheenjohtaja)
Kontoniemi Teemu, apulaisrehtori
Nyman Anssi, suntio
Linjamaa Satu, DI, betonityönjohtaja

Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue r.p., 5 valtuutettua

Kaleva Keijo, neuvottelupäällikkö, eläkkeellä (1. varapuheenjohtaja)
Koro Markus, yrittäjä
Hänninen Mikko, yrittäjä, hortonomi
Tarvainen Harri, liikunnanohjaaja
Kalliomäki Eila, lähihoitaja, eläkkeellä

Perussuomalaiset r.p., 4 valtuutettua

Ala-Kaarre Pirjo, atk-kouluttaja, koordinaattori
Palmroth Jani, taksiautoilija
Ilonen Timo, opiskelija
Mäki Riitta, erikoissairaanhoitaja, yrittäjä

Vasemmistoliitto r.p., 2 valtuutettua

Kotalampi Katja, vesihuoltolaitoksen hoitaja (3. varapuheenjohtaja)
Kotalampi Pauli, eläkeläinen, yrittäjä

Kansallinen Kokoomus r.p., 1 valtuutettu (vaaliliitto KOK+KD)

Tikkanen, Pentti, insinööri, toimitusjohtaja

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p., 1 valtuutettu (vaaliliitto KOK+KD)

Hakola, Marika, maatalousyrittäjä, perhehoitaja


Varavaltuutetut 2021-2025

Edellä lueteltujen valtuutettujen varajäseniksi tulivat samaksi toimikaudeksi valituiksi puolueittain sijaantulojärjestyksessä seuraavat ehdokkaat:

Sijaantulo, nimi sekä arvo, ammatti tai toimi

Suomen Keskusta r.p., 8 varavaltuutettua

1. Savinen Kari, yrittäjä
2. Koro Juha, maanviljelijä, AMK-agrologi
3. Poukka Lalli, koneistaja
4. Kellomäki Marko, insinööri
5. Mononen Riitta, AMK-agrologi, perhehoitaja
6. Rajala Armi, kokki
7. Ilomäki Väinö, maanviljelijä
8. Rantala Marko (Kesva 8.2.2023 § 10)

Virtain Valtin yhteislista, 5 varavaltuutettua

1. Arpiainen Auli, terveydenhoitaja
2. Rouniola Pirjo-Liisa, rehtori, eläkkeellä
3. Yli-Hietanen Jukka, taksiautoilija, maatalousyrittäjä (Kesva 28.11.2023 § 26)
4. Luodes Anssi, projektipäällikkö (Kesva 28.11.2023 § 26)

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p., 5 varavaltuutettua

1. Postinen Vesa, laivaintendentti, eläkkeellä
2. Hänninen Armi, yrittäjä, eläkkeellä
3. Saarinen Risto, kiinteistönhoitaja
4. Niemenmaa Taina, lähihoitaja
5. Jarmo Vartiamäki (Kesva 28.11.2023 § 26)

Perussuomalaiset r.p., 4 varavaltuutettua

1. Koivula Petri, aluemyyjä
2. Nieminen Kristian, yrittäjä, autonasentaja
3. Helin Jussi, eläkeläinen
4. Keihänen Sanna, yrittäjä

Vasemmistoliitto r.p., 2 varavaltuutettua 

1. Viitanen Kimmo, muovityöntekijä
2. Viitanen Sanna, asiakaspalvelupäällikkö

Kansallinen Kokoomus ja Suomen Kristillisdemokraatit (KD) (Vaaliliitto), 2 varavaltuutettua 

1. Heinämäki Larissa, arboristi, KOK
2. Aho Pasi, LVI-insinööri, yrittäjä, KOK

 

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja
Jarmo Vehmas
jarmo.vehmas@virrat.fi

Kaisa Jaatinen
talousjohtaja, oto. hallintojohtaja
044 715 1221
kaisa.jaatinen@virrat.fi

 
 
 

Sivua päivitetty: 30.11.2023