Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2023 § 77 vuoden 2024 alusta alkaen voimaan tulevat sivistystoimen ja hyvinvointitoimen tehtävä- ja virkajärjestelyt, jossa sivistyslautakunta muutetaan kasvatus- ja opetuslautakunnaksi ja kirjastotoimi sekä joukkoliikenne (pl. koulukuljetukset) siirtyvät hyvinvointilautakunnan alaisuuteen. 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäväalueina ovat:

  • esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä muiden lainsäädännössä kunnallisen koulutoimen tehtäväksi annettujen koulutuspalvelujen järjestäminen
  • ammatillisen toisen asteen koulutuksen, korkeakoulukoulutuksen ja aikuiskoulutuksen toimintaedellytysten luominen ja kehittäminen
  • koulukuljetusten järjestäminen
  • vapaan kansansivistystyön edistäminen, palvelujen tuottaminen tai hankkiminen, sekä päivähoidon/varhaiskasvatuksen järjestäminen

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluvat seuraavat keskeiset asiakokonaisuudet:

  • perusopetuslain (sisältäen esiopetus) ja lukiolain mukaiset kunnan ratkaisuvaltaan kuuluvat asiat
  • toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäminen tätä koulutusta koskevien yhteistoimintasopimusten mukaisesti
  • yhteistyö korkeakoulukoulutuksessa sekä aikuiskoulutuksessa
  • koulukuljetuksen hankintapäätökset
  • lasten päivähoidosta annetun lain mukaiset kunnan ratkaisuvaltaan kuuluvat asiat
  • kansalaisopistoja koskevan lainsäädännön mukaiset kunnan ratkaisuvaltaan kuuluvat asiat

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet 2024-2025

pj. Pirjo Ala-Kaarre

Puolue: PS
Varajäsen: Riitta-Liisa Mäki 


vpj. Jukka Yli-Hietanen

Puolue: VV
Varajäsen: Anssi Nyman


Taina Niemenmaa

Puolue: SDP
Varajäsen: Armi Hänninen


Noora Haapamäki (KV 3.6.2024 § 32)

Puolue: KD
Varajäsen: Anne Haapaniemi (KOK)


Timo Ilonen

Puolue: PS
Varajäsen: Kristian Nieminen


Risto Lehtinen

Puolue: KESK
Varajäsen: Lalli Poukka


Markus Koro

Puolue: SDP
Varajäsen: Risto Saarinen


Satu Solja

Puolue: KESK
Varajäsen: Tuula Mäntysalmi


Sanna Viitanen

Puolue: VAS
Varajäsen: Elena Uusitalo

 

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja
Pirjo Ala-Kaarre
pirjo.ala-kaarre@virrat.fi

Esittelijä
Katri Rantala
kasvatus- ja opetusjohtaja
puh. 044 715 1430
katri.rantala@virrat.fi

Pöytäkirjanpitäjä
Terhi Herranen
hallintosihteeri
puh. 044 715 1431
terhi.herranen@virrat.fi

 
 
 

Sivua päivitetty: 06.06.2024