Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

alt=""
 
 

Laki- ja neuvontapalvelut

Tältä sivulta löydät tietoa edunvalvonnasta,  talous- ja velkaneuvonnasta, holhoustoimesta, oikeusavustajan palveluista ja kuluttajaneuvonnasta. 

 

Edunvalvonta

Tietoa edunvalvonnasta voit lukea Sosiaalipalveluiden Edunvalvonta-sivulta.

 

Talous- ja velkaneuvonta 1.1.2019 alkaen

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusapu- ja edunvalvontapiireille 1.1.2019

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyvät 1.1.2019 lukien nykyisiltä palveluntuottajilta oikeusapu- ja edunvalvontapiireille, joissa sitä tuottavat oikeusaputoimistot. Muutos perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta (813/2017), joka tulee voimaan 1.1.2019. Voimaan tulevalla lailla kumotaan nyt voimassa oleva samanniminen laki.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävä ja sisältö säilyvät ennallaan. Palvelu on edelleen maksutonta asiakkaalle.

Asiakaspalvelu pyritään hoitamaan vuoden vaihteen yli mahdollisimman pienin keskeytyksin.

Lainmuutoksen myötä talous- ja velkaneuvontapalvelun kotikuntasidonnaisuus poistuu. Asiakas voi jatkossa kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen. Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvoja on kuitenkin esteellinen neuvomaan ja edustamaan asiakastaan, jos saman toimiston julkisella oikeusavustajalla on päämiehenä talous- ja velkaneuvonnan asiakkaan velkoja tai muuten vastapuoleksi katsottava henkilö. Esteellisyyden selvittää oikeusaputoimisto. Esteellisyystilanteessa asiakas ohjataan toiseen oikeusaputoimistoon. Talous- ja velkaneuvonnan palveluja on mahdollista saada myös etäpalveluna videoyhteyden välityksellä.

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella talous- ja velkaneuvontaa tarjoavat Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimistot. Toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin talous- ja velkaneuvonnan uudet sähköpostiosoitteet ja puhelinneuvonnan palvelunumerot ovat voimassa 2.1.2019 lukien. Yhteystiedot ovat tämän kirjeen liitteenä.

Talous- ja velkaneuvonnan uudet kotisivut avataan vuodenvaihteessa (www. talousjavelkaneuvonta.fi).

Lisätietoja: Teija Hyytiäinen, oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja, teija.hyytiainen@oikeus.fi, puh. 029 56 61930

Liite 1. Yhteystiedot

 

Holhoustoimi

Holhousviranomainen

Maistraatti on holhousviranomainen. Maistraatti neuvoo ja opastaa menettelytavoissa edunvalvojan saamiseksi. Maistraatin työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.

Edunvalvoja

Maistraatti järjestää tarvittaessa edunvalvojan henkilölle, joka ei kykene itse valvomaan etujaan ja hoitamaan asioitaan. Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa.

Holhosasioiden rekisteri

Maistraatti pitää lisäksi holhousasioiden rekisteriä. Rekisteristä annetaan mm. todistuksia, joista käy ilmi, onko henkilölle määrätty edunvalvoja tai onko hänen toimintakelpoisuuttaan rajoitettu.

 

Oikeusavustaja

Virtain sivuvastaanotto

Pääskyntie 2-4, 34800 VIRRAT
Vastaanotto sopimuksen mukaan, ajanvaraus numerosta 029 56 61130.

 

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvontapalvelut siirtyivät kunnilta valtiolle vuoden 2009 alusta.

 
 
 

Sivua päivitetty: 12.10.2020