Tekstikoko aA

Kaupunki ja hallinto

  • Alt=""
  • alt=""
 
 

Laki- ja neuvontapalvelut

Tältä sivulta löydät tietoa edunvalvonnasta,  talous- ja velkaneuvonnasta, holhoustoimesta, oikeusavustajan palveluista ja kuluttajaneuvonnasta. 

 

Edunvalvonta

Tietoa edunvalvonnasta voit lukea Sosiaalipalveluiden Edunvalvonta-sivulta.

 

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyivät 1.1.2019 oikeusapu- ja edunvalvontapiireille, joissa sitä tuottavat oikeusaputoimistot. Muutos perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta (813/2017), joka tuli voimaan 1.1.2019.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävä ja sisältö säilyvät ennallaan. Palvelu on edelleen maksutonta asiakkaalle.

Lainmuutoksen myötä talous- ja velkaneuvontapalvelun kotikuntasidonnaisuus poistuu. Asiakas voi jatkossa kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen. Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvoja on kuitenkin esteellinen neuvomaan ja edustamaan asiakastaan, jos saman toimiston julkisella oikeusavustajalla on päämiehenä talous- ja velkaneuvonnan asiakkaan velkoja tai muuten vastapuoleksi katsottava henkilö. Esteellisyyden selvittää oikeusaputoimisto. Esteellisyystilanteessa asiakas ohjataan toiseen oikeusaputoimistoon. Talous- ja velkaneuvonnan palveluja on mahdollista saada myös etäpalveluna videoyhteyden välityksellä.

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella talous- ja velkaneuvontaa tarjoavat Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimistot. Toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin talous- ja velkaneuvonnan uudet sähköpostiosoitteet ja puhelinneuvonnan palvelunumerot ovat liitteenä.

Talous- ja velkaneuvonnan uudet kotisivut: www. talousjavelkaneuvonta.fi.

Liite 1. Länsi- ja Sisä.Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin talous- ja velkaneuvonnan yhteystiedot

 

Holhoustoimi

Holhousviranomainen

Maistraatti on holhousviranomainen. Maistraatti neuvoo ja opastaa menettelytavoissa edunvalvojan saamiseksi. Maistraatin työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.

Edunvalvoja

Maistraatti järjestää tarvittaessa edunvalvojan henkilölle, joka ei kykene itse valvomaan etujaan ja hoitamaan asioitaan. Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa.

Holhosasioiden rekisteri

Maistraatti pitää lisäksi holhousasioiden rekisteriä. Rekisteristä annetaan mm. todistuksia, joista käy ilmi, onko henkilölle määrätty edunvalvoja tai onko hänen toimintakelpoisuuttaan rajoitettu.

 

Oikeusavustaja

Virtain sivuvastaanotto

Pääskyntie 2-4, 34800 VIRRAT
Vastaanotto sopimuksen mukaan, ajanvaraus numerosta 029 56 61130.

 

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvontapalvelut siirtyivät kunnilta valtiolle vuoden 2009 alusta.

 
 
 

Sivua päivitetty: 16.08.2023