Tekstikoko aA

Hyvinvoinnin toimiala

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

Kulttuurihyvinvointi

 

Kulttuuri on monipuolista, kaikkia yhteiskunnallisia elämänilmiöitä käsittävää toimintaa.
Sillä on merkitystä alueen kehitykselle, työllisyydelle, ihmisten hyvinvoinnille ja alueen
imagolle. Taloudellisena toimintana kulttuuri nähdään myös siihen sijoitetun panostuksen
tuottamana lisäarvona.

Perinteet luovat pohjaa uusille elämyksille. Jokainen aikakausi on kulttuuriperintöä tuleville
sukupolville. Kulttuuriperinnöstä syntyy maakunnallinen identiteetti ja yhteenkuuluvuuden
tunne. Jotta näkisi kehityksen suunnan, on tunnettava juurensa. Oman menneisyyden
tunteminen ja omaksuttu kulttuuriperintö kohottaa itsetuntoa ja auttaa ymmärtämään
muutoksia ja tapahtumia nykyajassa.

Virrat tarjoaa mittavan harrastus- ja yhdistystoiminnan, joka näkyy kesätapahtumien
runsaassa tarjonnassa. Virtolainen talkoohenki mahdollistaa myös valtakunnallisen
juhannuskaupungin tapahtumatuotannon ja vireän kulttuurielämän perinteisessä
taiteilijakaupungissa.

 

Virrat on mukana kulttuurin palveluohjaushankkeessa. (KUPPI)
Virrat osallistuu myös Operaatio Pirkanmaa- kulttuurihankkeeseen. 


Virtain juhannus
Virtain kulttuuripalvelun Facebook-sivut

 
 

Ota yhteyttä

Päivi Ylimys
kulttuurituottaja
puh. 03 485 1263, 044 715 1263
paivi.ylimys@virrat.fi

 

Mitä on kulttuurihyvinvointi?

 
 
 

Sivua päivitetty: 19.12.2023