Tekstikoko aA

Hyvinvoinnin toimiala

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

Avustukset


Hyvinvointitoimi myöntää kohdeavustuksia virtolaisille järjestöille, seuroille tai yhdistyksille, joiden toiminnan tarkoituksena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Toiminnan tulee tukea myös Virtain kaupungin strategiaa. Tapahtuma-avustuksia myönnettäessä huomioidaan, mikäli avustuksia on saatu myös muilta tahoilta ja ne on mainittava avustusta anottaessa.

Yleisohjeet:

Avustuksia voivat hakea kaikki rekisteröityneet yhdistykset tai järjestöt, joiden tapahtumaavustuksen kohteena oleva toiminta tai tapahtuma kohdistuu virtolaisiin ja Virroilla tapahtuvaan toimintaan.

Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta, kuten talkootyö avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.

Avustusta saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen, eikä sitä saa jakaa edelleen.

 Avustukset ovat vuosi- ja määrärahasidonnaisia.

Avustus voidaan periä takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita tai suunniteltu toiminta ei toteudu.

 Avustettavan toiminnan tulee noudattaa lakeja ja säännöksiä ja sen tulee olla Virtain kaupungin hyväksymää toimintaa.

Avustus voidaan myöntää, kun kaikki vaadittavat liitteet ovat toimitettu.

Jaettavan avustusten myöntäminen perustuu kyseisen vuoden talousarviomäärärahaan.


Ehdot:

* Toiminta-avustuksia voi hakea kirjallisesti ympäri vuoden avoimella hakemuksella.

 * Tapahtuma-avustuksia tulee hakea etukäteen huomioiden kohtuullinen käsittelyaika.

 * Tapahtuma-avustuksia ei voi hakea jälkikäteen toteutuneisiin kuluihin tai tapahtumiin.

 * Avustuksen myöntämiseksi hakija ja Virtain kaupunki tekee yhteistyösopimuksen, jossa            sovitaan yhteistyön muodoista.

 * Avustusta ei voi käyttää investointeihin tai kiinteän omaisuuden hankintaan, alkoholi,                elintarvike- tai ruokailukustannuksiin.


Kriteerit:

Toiminnalla on merkittävä rooli terveyttä ja hyvinvointia edistävässä työssä ja sitä tehdään yhteistyössä Virtain kaupungin kanssa.

 Toiminnassa on huomioitu ehkäisevän päihdetyön merkitys.

Toiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisää kuntalaisten osallisuutta.

Toiminta tukee Virtain kaupungin strategiatyötä.

Myöntämisen perusteena erityinen merkitys on uuden toiminnan kehittämisessä.


Hakemuksen liitteenä vaaditaan:

• edellisen vuoden toimintakertomus

• edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

• kuluvan vuoden talousarvio

• kuluvan vuoden toimintasuunnitelma

• toimintasääntö tai muut järjestön, seuran tai yhdistyksen säännöt


Hakemukset liitteineen  toimitetaan

sähköisenä hyvinvointitoimi@virrat.fi

tai postitse

Hyvinvoinnin toimiala

Virtain kaupunki

Virtaintie 26

34800 VIRRATLisätietoja

hyvinvointijohtaja Minna Koskinen, minna.koskinen@virrat.fi   050 3099 165

hyvinvointiohjaaja Lea Koskimäki, lea.koskimaki@virrat.fi        044 715 1253

PIRKANMAAN HYVINVOINTIALUEEN AVUSTUKSET

Myös Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakkuus- ja laatujaosto myöntää vuosittain  toiminta-avustuksia koskien sosiaali- ja terveystoimen kiinteää tukitoimintaa, potilas-, vammais-, omais- ja kriisityötä tekevät järjestöt, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuki sekä sotejärjestöjen verkostojärjestöjä.  

Tarkemmat tiedot löytyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkopalvelusta

https://www.pirha.fi/tietoa-meista/jarjestoyhteistyo/avustukset?p_l_back_url=%2Fhaku%3F_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_templateSearch_formDate%3D1710849698690%26_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_templateSearch_emptySearchEnabled%3Dfalse%26q%3Davustukset%26_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_templateSearch_scope%3D

Lisätietoa

Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestöyhteistyöstä sekä alueellisesta järjestö- ja osallisuuskoordinaatiosta vastaa integraation toimialue.

Yhteissähköpostiosoite on avustukset@pirha.fi.

Anu Kallio, suunnittelupäällikkö, anu.kallio@pirha.fi
Johanna Sola, suunnittelupäällikkö, johanna.sola@pirha.fi
Noora Salminen, suunnittelija, noora.e.salminen@pirha.fi
 

 

 

AJANKOHTAISTA

Muistakaa hakea tapahtuma-avustusta ennen tapahtumaa hyvinvointitoimelta!


  
 
 

Sivua päivitetty: 19.03.2024