Tekstikoko aA

Hyvinvoinnin toimiala

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

Järjestöavustukset


Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi vuoden 2023 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yleisavustukset. Yleisavustukset voivat olla toiminta-avustuksia vuoden 2022 toiminnasta tai tapahtuma-avustuksia, jotka tullaan järjestämään vuoden 2023 aikana.

Yleisavustukset ovat tarkoitettu virtolaisille järjestöille, seuroille tai yhdistyksille, joiden toiminnan tarkoituksena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Toiminnan tulee tukea myös Virtain kaupungin strategiaa. Yleisavustuksia myönnettäessä huomioidaan, mikäli avustuksia on saatu myös muilta tahoilta ja ne on mainittava avustusta anottaessa.

Toiminta- tai tapahtuma-avustuksia koskevat liikunnan ja kulttuurityön erillishaut on toteutettu jo aiemmin tänä vuonna. Myös Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakkuus- ja laatujaosto on myöntänyt tämän vuoden toiminta-avustukset koskien sosiaali- ja terveystoimen kiinteää tukitoimintaa, potilas-, vammais-, omais- ja kriisityötä tekevät järjestöt, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuki sekä sotejärjestöjen verkostojärjestöjä. 

Katso tarkemmat ohjeet tämän ilmoituksen liitemateriaalista ja huomioi etenkin hakemukseen tarvittavat liitteet.

Lisätietoja

hyvinvointijohtaja Minna Koskinen, minna.koskinen@virrat.fi   050 3099 165

hyvinvointiohjaaja Lea Koskimäki, lea.koskimaki@virrat.fi        044 715 1253

 

Hakemukset liitteineen toimitetaan 31.5.2023 klo 15 mennessä joko postitse

Hyvinvoinnin toimiala

Virtain kaupunki

Virtaintie 26

34800 VIRRAT

tai sähköisesti  hyvinvointitoimi@virrat.fi

PIRKANMAAN HYVINVOINTIALUEEN AVUSTUKSET VUODELLE 2023

Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakkuus - ja laatujaosto on myöntänyt 17.4.2023 kokouksessaan vuoden 2023 yleisavustukset 82 yhteisölle. Jaettava summa yhteensä 1 574 133 euroa.

Tarkemmat tiedot löytyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkopalvelusta

https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Asiakkuus_ja_laatujaosto/Kokous_1742023/Jarjestojen_yleisavustukset_vuodelle_202(5144)


Kohdeavustukset

      
 • Pirkanmaan hyvinvointialue voi myöntää kohdeavustuksia kertaluonteisen, yksittäisen tapahtuman, projektin tai hankkeen toteuttamiseen.
 •     
 • Lisätietoja kohdeavustuksista julkaistaan kevään aikana.


Kumppanuusavustukset

      
 • Hyvinvointialue myöntää kumppanuusavustuksia sen lakisääteisiä tehtäviä tukevaan ja täydentävään toimintaan silloin kun toiminta on joko alueellista tai ylikunnallista.
 •     
 • Kumppanuusavustuksilla on samat kriteerit kuin yleisavustuksilla, mutta niissä on kyse toiminnasta, jonka perusrahoitus tulee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta tai ESR hankerahoituksena ELY-keskukselta.
 •     
 • Pirkanmaan hyvinvointialueen myöntämä avustus toimii toiminnan täydentävänä julkisena rahoituksena.
 •     
 • Kumppanuusavustuksista neuvotellaan järjestöjen kanssa aina erikseen ja niissä huomioidaan toiminnan jatkuvuus myös hankeajan jälkeen.
 •     
 • Kumppanuusavustushaku toteutuu syksyllä 2023.

Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestöyhteistyöstä sekä alueellisesta järjestö- ja osallisuuskoordinaatiosta vastaa integraation toimialue.

Tuukka Salkoaho, integraatiojohtaja, tuukka.salkoaho@pirha.fi
Annamari Tuominen, suunnittelupäällikkö, annamari.tuominen@pirha.fi


 

 

 

AJANKOHTAISTA

 Järjestöavustushaku on Virtain kaupungilla päättynyt 31.5.2023.

 

avustushakemuslomake

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 02.06.2023