Tekstikoko aA

Hyvinvoinnin toimiala

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

Ehkäisevä päihdetyö EPT

 

Ehkäisevä päihdetyö on osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä. Sen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja niin päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen kuin yhteiskunnallekin. Työn tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä päihteiden käytöstä ja niihin liittyvistä ilmiöistä sekä edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä asioissa. 

Lain mukaan ehkäisevä päihdetyö kattaa alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisyn. Päävastuu ehkäisevästä päihdetyöstä kuuluu kunnalle. 

 https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo

Ehkäisevän päihdetyö ryhmän jäsenet

Lea Koskimäki, Virtain kaupunki

Riitta Kammonen, Virtain kaupunki

Joona Hernesniemi, Virtain seurakunta

Jenni Vesa, Pirkanmaan hyvinvointialue

Sini Paavola, Pirkanmaan hyvinvointialue

Jaana Leinonen,Keiturin sote

Hannele Lahtinen, Keiturin sote

Eeva Antila, Keiturin Sote

Poliisin edustus

 

Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain (523/2015) 5 § mukaan kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen. Toimielimen tehtävänä on:

1) huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;

2) huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle;

3) lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä;

4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa;

5) huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1102/2017) ja tupakkalain (549/2016) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa. (28.12.2017/1119)

(Aluehallintoviraston ohjauskirje kunnille)

 

Savuton työpikka - osa työhyvinvointia!

Tupakointi on yksi työhönotossa ja työhön sijoitettaessa huomioon otettava työturvallisuusriski töissä, joissa työntekijää on suojeltava altistumiselta syöpävaarallisille ja työterveyttä vaarantaville aineille ja menetelmille.

Savuton työpaikka osoittaa, että työnantaja arvostaa työntekijöitään sekä haluaa edistää työntekijöidensä terveyttä, hyvinvointia ja työssä jaksamista.

savuton-työpaikka-esite.pdf

 

EPT suunnitelma

 

Nuoret pelissä-tukiaineisto

Nuoret pelissä Tietoa kasvattajille lasten ja nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta. Tavoitteena on lisätä tietoutta ja ymmärrystä lasten ja nuorten pelaamisesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä ongelmista, helpottaa peliongelmien tunnistamista ja niistä puhumista sekä edistää varhaista puuttumista.

nuoretpelissa.pdf


Paljonko pelaat rahapelejä? Tee testi!

rahapelitesti.pdf


Eläke pelissä, opas rahapelaamiseen

 Lyhyt johdatus rahapeleihin ja niiden toimintaperiaatteisiin. Oppaassa on myös tietoa mitä kannattaa tehdä, jos kokee pelaavansa liikaa tai läheisen pelaaminen vaikuttaa hallitsemattomalta.

opas-elakepelissa-2019.pdf


 
 
 

Sivua päivitetty: 17.05.2023