Tekstikoko aA

Hyvinvoinnin toimiala

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen HYTE

 

Terveyden edistämisellä ymmärretään kaikkea sitä toimintaa, jonka tarkoituksena on terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, terveysongelmien ja väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen. Se on tietoista vaikuttamista terveyteen ja hyvinvoinnin taustatekijöihin kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen.Terveyttä ja hyvinvointia edistävillä toimenpiteillä vaikutetaan suoraan keskeisiin kansansairauksien syihin. Terveyden edistämisen toimien vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta on olemassa tutkimustietoa.

Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tapahtuu laajassa yhteistyössä kunnan eri toimialojen kesken. Paikallisella tasolla yhteistyö seurakuntien, järjestöjen ja yksityisen sektorin sekä valtion viranomaisten kanssa on välttämätöntä laajaa hyvinvointivastuuta toteutettaessa, ongelmia ehkäistäessä ja eri toimijoiden sosiaalista vastuuta vahvistettaessa. (Kuntaliitto)


 

 
 

 

 
 
 
 

Sivua päivitetty: 27.06.2024