Tekstikoko aA

Hyvinvoinnin toimiala

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

Hyvinvoinnin toimiala

Hyvinvoinnin toimiala vastaa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja sen poikkihallinnollisesta koordinoinnista. Lisäksi hyvinvoinnin toimialaan kuuluu  

 • asiointiliikenne
 • ehkäisevä päihdetyö
 • järjestöavustustukset ja yhteistyö
 • kotouttamisen edistäminen 
 • kulttuurihyvinvointi
 • liikuntapalvelut 
 • seuraparlamentti
 • työterveyshuollon sopimuksen koordinointi
 • vammaisneuvosto
 • vanhusneuvosto
 • ympäristöterveysvalvonta sisältäen eläinlääkäripalvelut


Hyvinvoinnin toimialasta vastaa hyvinvointilautakunta.

 

AJANKOHTAISTA
Hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi vuoden 2023 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yleisavustukset. Yleisavustukset voivat olla toiminta-avustuksia vuoden 2022 toiminnasta tai tapahtuma-avustuksia, jotka tullaan järjestämään vuoden 2023 aikana.

Yleisavustukset ovat tarkoitettu virtolaisille järjestöille, seuroille tai yhdistyksille, joiden toiminnan tarkoituksena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Toiminnan tulee tukea myös Virtain kaupungin strategiaa. Yleisavustuksia myönnettäessä huomioidaan, mikäli avustuksia on saatu myös muilta tahoilta ja ne on mainittava avustusta anottaessa.

Toiminta- tai tapahtuma-avustuksia koskevat liikunnan ja kulttuurityön erillishaut on toteutettu jo aiemmin tänä vuonna. Myös Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakkuus- ja laatujaosto on myöntänyt tämän vuoden toiminta-avustukset koskien sosiaali- ja terveystoimen kiinteää tukitoimintaa, potilas-, vammais-, omais- ja kriisityötä tekevät järjestöt, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuki sekä sotejärjestöjen verkostojärjestöjä. 

Katso tarkemmat ohjeet tämän ilmoituksen liitemateriaalista ja huomioi etenkin hakemukseen tarvittavat liitteet.

Lisätietoja

hyvinvointijohtaja Minna Koskinen, minna.koskinen@virrat.fi   050 3099 165

hyvinvointiohjaaja Lea Koskimäki, lea.koskimaki@virrat.fi        044 715 1253

 

Hakemukset liitteineen toimitetaan 31.5.2023 klo 15 mennessä joko postitse

Hyvinvoinnin toimiala

Virtain kaupunki

Virtaintie 26

34800 VIRRAT

tai sähköisesti  hyvinvointitoimi@virrat.fi


Pirkanmaan hyvinvointialueen kohdeavustuksien haku alkaa 15. toukokuuta

8.5.2023 13:51:42 | Pirkanmaan hyvinvointialue

Järjestötoiminta tukee pirkanmaalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä hyvinvointialueen ja kuntien rinnalla, ja järjestöjä tuetaan erilaisilla avustuksilla. Pirkanmaan hyvinvointialueen kohdeavustuksien hakuaika alkaa 15. toukokuuta ja päättyy 2. kesäkuuta.

Kohdeavustusta myönnetään kertaluonteisen, yksittäisen tapahtuman, projektin tai hankkeen toteuttamiseen. Kohdeavustuksia voidaan myöntää tänä vuonna yhteensä noin 55 000 euroa, josta yhdelle yhteisölle kohdistetaan korkeintaan 5000 euroa.   

– Kohdeavustusta voidaan myöntää tämän vuoden aikana toteutettavaan tapahtumaan tai pienimuotoiseen projektiin, joka täydentää hyvinvointialueelle kuuluvien sote-palveluiden toimintaa, kuvailee järjestö- ja osallisuuskoordinaation suunnittelupäällikkö Annamari Tuominen Pirkanmaan hyvinvointialueelta.  

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella, joka julkaistaan hakuaikaan mennessä Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa pirha.fi/jarjestoyhteistyo. Sivulta löytyvät myös avustusten myöntämisperusteet sekä ohjeet avustusten hakemiseen. 

Yleishyödylliset, rekisteröityneet yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea myös sosiaali- ja terveysministeriön STEA-avustuksia hyvinvoinnin edistämiseen.  Vuonna 2024 myönnettävien STEA-avustusten hakuaika alkoi STEAn verkkoasioinnissa 17. huhtikuuta ja päättyy 31. toukokuuta.  Hakuilmoitus ja ohjeita avustuksen hakijoille on julkaistu verkkosivulla stea.fi.

Avustukset ovat yksi yhteistyön muoto hyvinvointialueen ja sote-järjestöjen välillä, ja niitä myönnetään toimintaan, joka täydentää Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintaa. Kohdeavustuksien lisäksi jaetaan vuosittain yleisavustuksia ja lisäksi voidaan päättää myös kumppanuusavustuksista järjestöille. Aluehallitus voi harkintansa mukaan myöntää myös muita avustuksia.  Yleisavustuksia myönnettiin tälle vuodelle yhteensä 444 250 euroa 82 yhteisölle eri puolille Pirkanmaata. 

Yhteyshenkilöt

 

 

 


Integraatiojohtaja Tuukka Salkoaho

Puh: 

040 806 3086


tuukka-salkoaho@pirha.fi

Lisätietoa julkaisijasta Pirkanmaan hyvinvointialuePirkanmaan hyvinvointialue
PL 272
33101 TAMPERE

http://www.pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa pirkanmaalaisten julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuspalvelujen järjestämisestä ja pääosin myös tuottamisesta. Lisätietoja pirha.fi.


5.5.2023

MAKSUTON HYVINVOINTIKURSSI ALKAA TIISTAINA 16.5.

23.3.2023

nyt voit varata markkinapaikkasi juhannusvirrat tapahtumasta!

 Myyjille | Virtain kaupunki (virrat.fi)

20.3.2023

Virtain kaupunki tarjoaa nyt elintapaohjausta, jota voit nyt saada hyvinvointiohjaajalta!

Elintapaohjauksella tarkoitetaan yksilöön kohdistuvaa ohjausta. Ohjauksen tavoitteena on saada aikaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä pysyviä elintapamuutoksia. Elintapaohjaus on  asiakaslähtöistä ja huomioi asiakkaan omat tavoitteet, voimavarat ja elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti.

Elintapaohjaus on 1-8 tapaamiskertaa johon ei tarvitse lähetettä.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Ajan voi varata 

044 715 1253 tai

lea.koskimaki@virrat.fi

Palvelu on maksutonta ja tarkoitettu kaiken ikäisille.

2.3.2023

HEI KAIKKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN KANSSA TOIMIVAT KOLMANNEN SEKTORIN YHDISTYKSET JA JÄRJESTÖT

 

Olemme päivittämässä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ja toivoisimme sinne mahdollisimman monen kolmannen sektorin toimijoiden tietoja toiminnasta sekä yhteystietoja.

Toimitathan lyhyen kuvauksen toiminnasta, mahdolliset aikataulut ja kohtaamispaikat sekä yhteystiedot viimeistään 24.3. sähköpostitse hyvinvoinnin toimialalle;

hyvinvointijohtaja minna.koskinen@virrat.fi

Lämmin kiitos jo etukäteen! 

Mikä ihmeen hyvinvointi?

https://www.youtube.com/watch?v=Jcr-eVv1ods

 Minna Koskinen
Hyvinvointijohtaja
puh. 050 309 9165
minna.koskinen@virrat.fi

Päivi Ylimys
Kulttuurituottaja
puh. 044 715 1263
paivi.ylimys@virrat.fi


Liikunnanohjaaja
puh. 044 715 1270

Lea Koskimäki
Hyvinvointiohjaaja
puh.  044 715 1253
lea.koskimaki@virrat.fi
 

 

 

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 03.01.2024