Tekstikoko aA

Onnistu Virroilla

torikuva2.jpg
 
 


Palkitsemme hyvästä valinnasta olla virtolainen vuonna 2024! 

Elinvoimapaketti sisältää seuraavat toimenpiteet: 

 • Vauvaraha 4000 € 
 • Maksuton varhaiskasvatus 
 • Uusien työntekijöiden vuokrahuojennus 50 % 
 • Opiskelijoille ilmainen asuminen 
 • Korkeakouluopiskelijoille 400 €

Vauvaraha

Virrat haluaa palkita hienosta valinnasta syntyä virtolaiseksi. Tämän kannustamana Virrat maksaa vauvarahaa yhteensä 4000 euroa. Jokainen syntynyt virtolainen saa näin ollen kahdeksana ensimmäisenä elinvuotenaan 500 euroa vuosittain olettaen, että he asuvat edelleen paikkakunnalla. Vauvaraha koskee vuoden 2020 alusta ja sen jälkeen syntyneitä. Tuki on vanhemman veronalaista tuloa. Kaupunginhallitus pidättää oikeuden määritellä viime kädessä tuen kriteerit ja oikeuden tuen saamiseen.

Miten saada 4000 euroa vauvarahaa?

 1. Vauva syntyy. Täytä sen jälkeen hakulomake. Saat sen neuvolasta tai Virtain kaupungin verkkosivuilta tästä (pdf).
 2. Olemme tarvittaessa sinuun yhteydessä, jos kaipaamme lisätietoja.
 3. Tuen ensimmäinen erä, 500 euroa, maksetaan pian syntymän jälkeen
 4. Asu virallisesti Virroilla aina seuraavina vuosina 31.12. Tukea maksetaan seitsemänä seuraavana vuotena 500 euroa aina alkuvuodesta, tukea kahdeksan vuoden aikana yhteensä 4000 euroa. Maksuton varhaiskasvatus 

Virtain kaupunki haluaa panostaa lapsiperheisiin sekä houkutella uusia lapsiperheitä paikkakunnalle. Virtain kaupungin valtuusto on päättänyt, että Virroilla ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 1.1.2023 alkaen. 

Miten saada maksuton varhaiskasvatus? 

 1. Virroilla kirjoilla olevalle lapselle tehdään 0-maksupäätös perheen tuloista ja koosta riippumatta.
 2. 0-maksupäätös perustuu johonkin maksuluokkaan eli hoidon tarpeeseen kuten tähänkin asti. Muutokset hoidon tarpeeseen tehdään aina e -daisy palvelussa tekemällä tuntirajavalinnan muutos ja tällöin myös lapsen sijoituspäätös päivitetään. Uuden sijoituspäätöksen toivotaan olevan voimassa vähintään kolme kuukautta. E-daisy palvelussa hoitopaikka myös irtisanotaan, mikäli sille ei ole tarvetta.
 3. Maksuluokat pysyvät entisellään ja ovat seuraavat:

Varhaiskasvatus            Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

0-86h/kk                          0-80h/kk
 87-115h/kk                      81-115h/kk
 116-149h/kk                   116h tai enemmän/kk
 150h tai enemmän/kk   

 1. Myös päivittäiset hoitoaikavaraukset daisyfamilyn kautta ilmoitetaan kuten tähänkin asti, koska henkilöstön resurssointi ja lasten ateriatilaukset perustuvat tähän tietoon. Hoitoaikavaraukset perustuvat valittuun maksuluokkaan eli hoidon tarpeen laajuuteen.
 2. Loma-aikojen hoidon tarpeet kysytään perheiltä erikseen.

Tarkemmat ohjeet huoltajat saavat hoitoyksiköstä. 

 


Asumisen tuki uusille työntekijöille

Moni kaipaa nyt elintilaa maalta, mutta kaipaa rohkaisua muuttaa työn perässä pois suuresta keskuksesta.  Tilanteen helpottamiseksi Virtain talousalueen yritysten uusien työntekijöiden käyttöön tarjotaan vuokra-asuntoja 50 % alennuksella. Tämän Virtain kaupungin kokeilun tavoitteena on helpottaa työvoiman saantia ja houkutella potentiaalisia muuttajia asumaan ja työskentelemään paikkakunnalla.

Virrat tarjoaa yritysten työntekijöiden käyttöön asuntoja 50 % alennuksella kuuden kuukauden ajaksi. Kokeilussa on rajoitettu määrä asuntoja. Vuokrahuojennuksen voi saada vuokrasopimuksiin, jotka alkavat 1.1.-31.12.2024 välisenä aikana. Vuokrasopimus voi kuitenkin olla tätä pidempi. 

Asunto tulee varata yrityksen kautta. Työnantaja ilmoittaa uuden työntekijän asunnon tarpeesta ja varaa kiintiöstä vuokra-asunnon. Sen jälkeen vuokrasopimus tehdään suoraan vuokraajan ja vuokralaisen välillä. Ehtona on, että alueella sijaitseva yritys osoittaa vähintään yhdellä kotitalouteen muuttavalla henkilöllä olevan vuokra-aikaa koskeva työsopimus.

Kaupunki pidättää oikeuden tarjota soveltuvaa vapaana olevaa asuntoa, määritellä tarkemmat vuokrauksen ehdot ja rajata tarjolla olevien asuntojen määrä. 

Yksi henkilö voi saada tukea vain kerran. Jos työsopimus työpaikalla päättyy ennen kuuden kuukauden täyttymistä, muuttuu vuokra normaalihintaiseksi.

Miten saada vuokra-asunto 50 % vuokrahuojennuksella?

 1. Yritys rekrytoi uuden työntekijän ja ilmoittaa hänen oikeudestaan vuokrahuojennukseen.
 2. Vuokralainen ottaa yhteyttä POHI:n toimistoon (03 4755779, toimisto@pohi.fi), joka ehdottaa vapaina olevia asuntoja.
 3. Mikäli sopiva asunto löytyy kiintiöstä, tehdään normaaliin tapaan vuokrasopimus.
 4. Vuokrasopimus on määräaikainen jatkuen alennetulla vuokralla korkeintaan kuusi kuukautta ja sopimuksen täytyy alkaa ennen 31.12.2024. Tämän jälkeen vuokrasopimus voi jatkua toistaiseksi voimassaolevana normaalilla vuokralla.
 5. Kaupunki pidättää oikeuden vaatia normaalinsuuruisen takuuvuokran ennen vuokrasuhteen alkamista mahdollisesti vuokralaisen aiheuttamien vaurioiden kattamiseksi.

Asumisen tuki opiskelijoille

Haluaisitko opiskella itsenäisesti Virroilla? Kaipaatko etäopiskelua maaseutukaupungissa, mukavassa kampusmaisessa ympäristössä lähellä kirjastoa, toisen asteen oppilaitoksia, keskustan palveluita ja liikuntamahdollisuuksia?

Virtain opiskelija-asunnoista tai tarvittaessa muista vapaista vuokra-asunnoista tarjotaan kaikkien 2. asteen ja korkea-asteen opiskelijoiden käyttöön ilmaista asumista. Vuokraa peritään pelkästään veden ja sähkönkulutusta vastaan. Vaatimuksena on opiskelijastatus esimerkiksi Kelan ehdoin. 

Lisäksi kriteerinä on, että henkilö on kirjoilla Virroilla 31.12. Ellei tämä toteudu, laskutetaan vuokra asutulta ajalta (300€/kk). Tästä poikkeuksena ovat lyhyet, alle 6 kuukauden, harjoittelujaksot, jotka todennetaan harjoittelupaikan antamalla todistuksella.

Asuntoja tarjotaan rajattu määrä. Kaupunki pidättää oikeuden tarjota soveltuvaa vapaata asuntoa ja tarkastaa vuokraehtoja. Asunnot vuokrataan lukuvuoden 2024-2025 ajaksi. Vuokra-asuntoja on mahdollisuus saada 1.1.-31.5.2024 ja 1.9.2024–31.5.2025 aikavälille

Miten saada ilmainen opiskelija-asunto?

Miten saada ilmainen opiskelija-asunto?

1. Tiedustele vapaata asuntoa Siivous ja kotiapu Myllyaholta puh. 044 5029 294 . Ilmoita, että haet ilmaista opiskelija-asuntoa.
2. Pyydä oppilaitoksesta todistus opiskelupaikastasi. Se tulee esittää ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista.
3. Mikäli tulet harjoitteluun Virroille ja haluat alle kuuden kuukauden vuokrasopimuksen, pyydä työnantajalta todistus harjoittelupaikasta.
4. Valitse sopiva asunto tarjotuista ja sovi käytännöistä Siivous ja kotiapu Myllyahon kanssa.
5. Asu mukavasti ja huolehdi, että olet kirjoilla asunnossasi 31.12.2024.

Esimerkki: Jos asut syksyllä syys-marraskuun välisen ajan opiskelija-asunnossa vain veden ja sähkön kulutusta vastaan ja muutat pois ja kotikuntasi ei ole 31.12. Virrat, laskutetaan vuokra (300 euroa/kk) asutulta ajalta. 


Korkeakouluopiskelijan tuki 

Virtain kaupunki haluaa kannustaa eri-ikäisiä sijoittumaan ja pysymään Virroilla. Tähän liittyen kaikilla virtolaisilla korkeakoulun tutkintojohtavaan koulutusta suorittavalla on mahdollisuus hakea vuosittaista stipendiä. Hakemuksella maksetaan 400 euroa vuodessa kaikille virtolaisille korkeakoulun tutkintojohtavaa koulutusta suorittaville. Tällä korvataan niitä taloudellisia menetyksiä, joita monissa kaupungeissa aiheutuu ulkopaikkakuntalaisille. Opiskelijoilla on mahdollisuus asua kotipaikkakunnallaan opiskeluaikana, vaikka hänellä olisi toinen asunto opiskelukaupungissa.

Samalla kannustetaan etäopiskeluun Virroilta käsin, mikä toisaalta sitouttaa virtolaisia nuoria paikkakunnalle ja toisaalta kannustaa monimuotototeutuksia ja etäopiskelua hyödyntäen lisäämään osaamista vastaten parhaimmillaan yritysten kaipaamiin osaamistarpeisiin.

Tuen saamisen edellytyksenä on opiskelupaikka korkeakoulun (ammattikorkeakoulu tai yliopisto) tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Opiskeluoikeus ja opiskelupaikan voimassaolo on osoitettava oppilaitoksen todistuksella. Myöntämisen edellytyksenä on myös, että hakija asuu Virroilla kyseisenä vuonna 31.12. Stipendi maksetaan seuraavan vuoden tammi-helmikuussa hakijan asuinpaikan tarkastamisen jälkeen.  

Opintojen tulee olla Suomessa toimivan ja julkisessa valvonnassa olevan yliopiston tai ammattikorkeakoulun tarjoamia tutkintoon johtavan koulutuksen opintoja. Opintoja voi suorittaa pää- tai sivutoimisesti. Viime kädessä tuen myöntämisestä ja kriteereistä päättää kaupunginhallitus. Tuki on veronalaista tuloa.

Miten saada korkeakouluopiskelijan 400 euron stipendi?

 1. Lukuvuoden 2024–2025 tukea voi hakea aikavälillä 1.9.–31.10. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 
 2. Tuki maksetaan vuoden 2025 tammi-helmikuussa.
 3. Hakijan on oltava läsnä olevana opiskelijana korkeakoulussa tutkinto-opiskelijana.
 4. Hakijan on oltava väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan asuttava Virroilla. Hakijalla voi olla opiskelujen aikainen asunto opiskelupaikkakunnalla, kunhan varsinainen asuinpaikka on Virroilla. Tiedot tarkastetaan 31.12.2024 tilanteen mukaan.

Täytä tästä: Korkeakouluopiskelija tuen sähköinen hakemus


Kotihoidontuen kuntalisä

Virtain kaupunki maksaa alle 3-vuotiaasta lapsesta kotihoidontuen kuntalisää

kokeiluluontoisesti ajalla 1.8.2024-31.5.2025 siten, että ensimmäisestä lapsesta lisän suuruus on 300 euroa/lapsi/kk ja muista lapsista 100 euroa/lapsi/kk. Maksamisen edellytyksenä on se, että ketään perheen alle 3-vuotiasta lasta ei hoideta kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, vaan huoltajat voivat valita muuten hoitojärjestelyt.

Tarkemmat ohjeet huoltajat saavat varhaiskasvatustoimistosta.Elinvoimapaketin ehdot ja tulkinnat

Kaikkien tukien tarkoituksena on edistää paikkakunnan elinvoimaa.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt elinvoimapaketin vuoden 2024 osalta sekä käsitellyt nämä tarkemmat ohjeet 18.12.2023 kokouksessaan. 

Viime kädessä kaupunginhallituksella on oikeus määritellä tukien tarkemmat ehdot ja tulkinnat.

 

Lomakkeet:

Vauvaraha hakulomake 

Korkeakouluopiskelijan tuen hakemuslomake (sähköinen lomake) 

Korkeakouluopiskelijan tuen hakemuslomake (word)

 

Elinvoimapaketin ladattavat markkinointi-materiaalit:

Facebook (ilman lukuja)
Facebook (luvuilla)
Instagram (ilman lukuja)
Instagram, tarina

 
 
 

Sivua päivitetty: 22.02.2024