Tekstikoko aA

Elinkeinot ja työllisyys

metallimestari-kuva1145861501.jpg
 
 

Metallimestari-koulutus nyt Virroilla!

Mikä on Metallimestari-koulutus?

Metallimestari-koulutus on ainutlaatuinen tilaisuus löytää työpaikka metalliteollisuudessa. Opteam Pirkanmaa ja Tredu toteuttavat yhteistyössä Metallimestari-koulutushankkeen, jonka  tavoitteena on saada metallialalle lisää yritysten osaamistarpeita vastaavaa koulutettua henkilökuntaa. Koulutus on räätälöity yhdeksän  Virroilla ja Ruovedellä toimivan teollisuusyrityksen tarpeita vastaavaksi. Yritykset ovat osallistuneet aktiivisesti koulutuksen sisällön suunnitteluun. Koulutuksessa hankitulle osaamiselle on siis metallialan yrityksissä kysyntää.

Koulutus toteutetaan työvoimakoulutuksena. Koulutushanketta on mukana rahoittamassa Pirkanmaan ELY-keskus.

Kenelle Metallimestari-koulutus on tarkoitettu?

Tärkeintä on oikea asenne työntekoon ja halu oppia uutta. Jos  sinulla on motivaatio oppia ja työllistyä metallialalle, hae mukaan  koulutukseen. Hakijoiden ikä tai sukupuoli eivät vaikuta valintaan Metallimestari-koulutukseen.

Koulutus antaa erityisen hyvät työllistymismahdollisuudet,  sillä hankkeessa on mukana yhdeksän alueen yritystä.Tavoitteena on löytää työpaikka viidelletoista uudelle metallialan ammattilaiselle.

Miten haet mukaan Metallimestari-koulutukseen?

Metallimestari-koulutuksen hakuaika on umpeutunut keväältä 2018. Metallialan osaajille on kuitenkin tarvetta edelleen! Jos olet kiinnostunut metallialasta, niin ota yhteyttä: Pirjo Paasikivi (Opteam) puh. 045 2599 166.

Miten Metallimestari-koulutus etenee?

Virtain ja Ruoveden Metallimestari-koulutuksessa haetaan uusia osaajia mm. levy-, koneistus- ja hitsaustöihin.

Koulutus muodostuu mm. seuraavista  kokonaisuuksista:

 - Levytyöt ja hitsaus
 - Levytyspiirustus
 - Lastuamistekniikka
 - NC-ohjelmoinnin perusteet
 - Robotin ohjelmointi
 - Materiaalitekniikka
 - Piirustusten lukeminen ja tulkinta

Metallimestari-koulutuksen sisältö räätälöidään yritysten kanssa yhteistyössä. Kouluttajat ovat perehtyneet yritysten konekantaan, toimintaan ja tuleviin  haasteisiin. Jokaiselle koulutukseen osallistuvalle tehdään oma  opintosuunnitelma. Koulutuksen kesto on 1–6 kuukautta riippuen  koulutettavan lähtötasosta ja koulutuksen jaksotuksesta.

Metallimestari-koulutus  on täsmäkoulutus, johon kuuluu työssäoppimista paikallisissa metallialan yrityksissä. Koulutuksen aikana tai päättyessä koulutettavat  voivat työskennellä oppisopimuksella yrityksissä ja sitä kautta  työllistyä yrityksiin.

Video: Memar & VirKoneistus


Metallialan yritykset työllistämisyhteistyössä:


Hesesteel Oy

 
 
 

Sivua päivitetty: 18.05.2018