Tekstikoko aA

Elinkeinot ja työllisyys

Kuva koronaviruksesta
 
 

Korona-apua yrittäjille!

Yrittäjät, apua on saatavilla koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa! Tässä teille kootusti tietoja ja linkkejä palveluihin, joita nyt on saatavilla. 

Päivitämme sivua jatkuvasti, kun uutta tietoa saadaan!

Ajankohtaista tietoa ja rahoitusinfoa löydät alla olevan linkin kautta:

Yritystulkki


Yritysten kustannustuki, neljäs kierros 

Kustannustuen neljännen kierroksen hakuaika alkaa 17.8. ja tukea voi hakea maalis-toukokuulta. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi laskenut yli 30 prosenttia vertailukauteen nähden. Kaikkien toimialojen yritykset voivat jatkossakin hakea kustannustukea. Valtioneuvosto antaa erikseen asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Näitä ovat toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen liikevaihdon lasku koronan takia.

Yksinyrittäjät voivat edelleen hakea kustannustukea. Tuki on vähintään 2000 euroa, jos tuen ehdot täyttyvät. Tuen enimmäismäärä on jatkossakin miljoona euroa. Lisätietoa kustannustuesta löytyy verkkosivulta haekustannustukea.fi. 

Hakuaika päättyy 30.9. klo 16:15

https://www.valtiokonttori.fi/…/ko…/yritysten-kustannustuki/


Business Finland rahoitus

Uusi tilapäinen TKI-laina

Vähintään kuusi henkeä työllistävät yritykset voivat hakea rahoitusta tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin.

  • Projektin koko vähintään 150000 €, lainan suuruus on 100000 - 500000 €
  • Laina-aika pääsääntöisesti 7-10 vuotta.
  • Hakuaika 15.10.2021 saakka.
Lisätietoa: www.businessfinland.fi/tki-laina-hairiotilanteisiin


Yrittäjällä on oikeus Kelan maksamaan työmarkkinatukeen 

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

  • päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt
  • yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk.

Sinun ei tarvitse lopettaa yritystoimintaa, jotta voit saada työmarkkinatukea.

Nämä väliaikaiset ehdot yrittäjän työttömyysturvassa ovat voimassa 30.9.2021 asti. Väliaikainen työmarkkinatuki koskee vain niitä yrittäjiä, joiden yritystoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut haitallisesti.  

Jos yritystoimintasi on päättynyt muun syyn kuin koronaepidemian takia, hae työttömyysturvaa näiden ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja:

- Yrittäjän työttömyysturva
- Tietopaketti koronakriisin vaikutuksista etuushakemuksiin ja etuuksien saajiin
- TE-palvelujen tiedote: Yrittäjä: Jos oikeutesi työmarkkinatukeen saa jatkoaikaa, TE-toimisto on sinuun yhteydessä


Yrityksille suunnattujen uusien koronatukien haku alkaa heinä-elokuussa

Valtiokonttori avaa sulkemiskorvauksen haun keskisuurille ja suurille yrityksille torstaina 15.7. kello 9.00. Elokuussa haettavaksi tulee kustannustuen neljäs kierros sekä kiinteiden kattamattomien kustannusten korvaus.

Valtiokonttori avaa 15.7. kello 9.00 keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvauksen haun. Korvaus koskee yrityksiä ja konserneja, joissa on vähintään 50 työntekijää ja joiden asiakastiloja määrättiin viime keväänä suljettavaksi asiakkailta viranomaisen päätöksellä tartuntatautilain nojalla tai majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla. Korvausta voivat hakea esimerkiksi ravintolat, kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät tai sisäleikkipuistot. 

Sulkemiskorvaukseen sovelletaan uutta EU:n valtiontukiohjelmaa, jossa koronatukien maksimisumma on 10 miljoonaa euroa. Tukiohjelmalla on mahdollista myöntää myös niin sanottua kiinteiden kattamattomien kustannusten korvausta yrityksille, joille ei voida myöntää enempää kustannustukea aiemman tukiohjelman mukaisen 1,8 miljoonan euron tukikiintiön täytyttyä. Tämän tuen samoin kuin kustannustuen neljännen kierroksen hakuaika alkaa 17.8. Kustannustuen neljännellä hakukierroksella yritykset voivat hakea tukea maalis-toukokuulta. 

Sulkemiskorvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan raportti tilintarkastajalta

Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvausta hakevan yrityksen/konsernin on toimitettava hakemuksen liitteenä tilintarkastajan raportti sulkemiskauden ja vertailukauden liikevaihdosta, sulkemiskauden tappioista sekä palkka- ja muista kustannuksista. Hakemuslomake on toimitettava Valtiokonttoriin hakuajan puitteissa 13.8. klo 16.15. mennessä. Tilintarkastajan raportti on toimitettava lokakuun loppuun mennessä. 

Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvauksella voidaan korvata 70 prosenttia sulkemiskauden tulojen ja kustannusten erotuksesta. Sulkemisajan tappio voi olla korkeintaan palkkojen ja joustamattomien kulujen yhteissumma sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnan sulkemisajalta. Yritys- ja konsernikohtainen enimmäistukimäärä on 1,8 miljoonaa euroa. Tuesta vähennetään sulkemisaikaan ja koronapandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset sekä muut samoihin kustannuksiin kohdistuvat valtiontuet. 

Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvausta haetaan aina konsernitasolla, eli konserniin kuuluva yritys ei voi hakea korvausta yksin. Vaatimuksena on myös, että yrityksen liikevaihto on laskenut sulkemiskaudella yli 30 prosenttia verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Mikäli yritys kuuluu konserniin, tarkastellaan liikevaihdon laskua konsernitasolla. 

Lisätietoa keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvauksesta sekä sen hakemisesta löytyy Valtiokonttorin verkkosivulta valtiokonttori.fi/suurtensulkemiskorvaus 

Suurille yrityksille tukea entistä joustavammin 

Sulkemiskorvaukseen sovellettavan uuden EU:n valtiontukiohjelman ansiosta on mahdollista myöntää myös niin sanottua kiinteiden kattamattomien kustannusten korvausta yrityksille, joilla EU:n määrittelemä aiempi koronatukien enimmäismäärä 1,8 miljoonaa euroa on jo täynnä tai täyttymässä ja joille ei siis voida myöntää enempää kustannustukea. Tämä helpottaa erityisesti keskisuurten ja suurten yritysten tilannetta. Tuen enimmäismäärä on miljoona euroa. 

Tuen ehdot poikkeavat hieman tavallisesta kustannustuesta. Tukena maksetaan osuus tukikauden tappiosta eli kustannuksista, joita ei pystytä tuloilla kattamaan. Korvaukseen oikeuttavat tukikauden tappiot voivat olla enintään yrityksen tukikauteen kohdistuvien kustannustukilain mukaisten palkkakulujen ja muiden joustamattomien kulujen määrä. Tuen osuus on liikevaihdon laskua vastaava prosenttiosuus, josta vähennetään 30 prosenttiyksikön omavastuu. Tuen ehtona on, että yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.3.–31.5.2021 verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Jos yritys kuuluu konserniin, tappiota ja liikevaihtoa tarkastellaan konsernitasolla. Myös tähän tukimuotoon vaaditaan liitteeksi tilintarkastajan raportti.Kauppakamarin sivulta löydät kootusti vastauksia niin työvoimaan liittyviin kysymyksiin kuin talouteen ja rahoitukseen liittyviin asioihin. Tietoa löytyy esim. työeläkemaksuihin liittyvistä helpotuksista. Sivuilla on myös osuus usein kysytyille kysymyksille. 


Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa Finnvera turvaa yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita takaamalla 80 % lainasta ilman vakuuksia. Toiminimeä voidaan rahoittaa samalla tavalla kuin osakeyhtiötä. Saadakseen lainan takauksen, yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Rahoituksella ei voi maksaa pois aiempia lainoja. Lyhennysvapaata jo olemassa oleviin lainoihin voi hakea sähköisellä hakemuksella osoitteesta online.finnvera.fi


Pirkanmaan Yrittäjillä on jäsenilleen maksuttomat neuvontapalvelut puh. 03 251 6500. Pirkanmaan Yrittäjien ja Pirkanmaan Yrityskummien yhteinen tukipalvelu vaikeuksissa oleville yrittäjille palvelee numerossa 03 251 6513. Sivuilta löytyy kattavasti tietoa ja Yrittäjät kokoavat jatkuvasti päivittyvää korona-ohjeistusta yrittäjille. 


Voitte olla aina yhteydessä myös kaupungin elinkeinotiimiin. 

Teitä auttaa: 

  • elinvoimapäällikkö, puh. 050 567 0372
  • yritys- ja markkinointikoordinaattori puh. 044 7151 411         
 
 
 

Sivua päivitetty: 06.09.2021