Alkukysymykset

Killinkosken päiväkoti.

Perheemme lapsen ikä.


Lapsemme hoitomuoto.


Tämän hoitopaikan käyttöaika.

Hoitopaikkatoiveemme otettiin huomioon.

Tyytyväisyys varhaiskasvatuspalveluihin kokonaisuudessaan

Olen tyytyväinen lapseni varhaiskasvatukseen ja sen laatuun.

Lapsemme varhaiskasvatus on turvallista.

Lapsemme kaverisuhteiden kehittymiseen kiinnitetään tarpeeksi huomiota kannustaen ja ohjaten.

Lapsiryhmän koko on sopiva.

Saamme riittävästi tietoa lapsemme hoitopäivistä.

Lapsemme jää mielellään hoitopaikkaan.

Lapsemme kertoo myönteisesti päivähoidon asioista.

Lapsemme yksilölliset tarpeet, taustat sekä toiveet huomioidaan varhaiskasvatuksessa.

Vanhemmilla on vaikutusmahdollisuuksia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjen toimintaan ja sisältöön.

Arvio henkilökunnan ammattitaidosta ja asiantuntevuudesta

Lapsemme kasvatuksen, opetuksen ja kehityksen tueksi on laadittu varhaiskasvatussuunnitelma.

Lapsemme kehityksen tukemiseen kiinnitetään riittävästi huomiota. (taidollinen, tiedollinen, kaverisuhteet)

Saamme henkilökunnalta riittävästi tukea eri kasvatustilanteissa.

Liikunnan ja ulkoilun määrä on riittävä hoitopäivän aikana.

0%