Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Kasveja ja sammalta metsässä
 
 

Ympäristösuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunnat voivat antaa kuntaa tai sen osaa koskevia ympäristönsuojelumääräyksiä. Määräykset sitovat kaikkia kunnan alueella toimivia yksityisiä henkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä.

Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Virtain kaupungissa toimii lupapalvelulautakunta. Ympäristönsuojelumääräyksissä on mm. määräyksiä jätevesistä, kemikaaleista, ilmansuojelusta, lannan levityksestä, vesiensuojelusta sekä pohjavesien suojelua koskevia erityismääräyksiä.

 
 
 

Sivua päivitetty: 12.10.2020