Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Kasveja ja sammalta metsässä
 
 

Valvontasuunnitelma

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan valvontaviranomaisen on järjestettävä annettujen säädösten ja määräysten valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja se perustuu ympäristöriskien arviointiin. Säännöllisen valvonnan järjestämiseksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma. Virtain kaupungin lupapalvelulautakunta on hyväksynyt päivitetyn valvontasuunnitelman 12.4.2022, § 14.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin. Tarkastuskohteet ja tarkastustiheys määritellään ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Yksityiskohtaisempi valvontaohjelma on laitoskohtainen suunnitelma vuosittain toteutettavasta valvonnasta, ja se toimii valvontamaksun perusteena. Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma ei ole julkinen.

Ympäristönsuojelulaissa säädetty valvonnan suunnitteluvelvollisuus koskee ympäristönsuojelulain mukaisia luvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja. Valvonnan kokonaisuuden hahmottamiseksi myös muut säädösten mukaiset kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontatehtävät on koottu samaan valvontasuunnitelmaan.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisten ja rekisteröityjen toimintojen määräaikaistarkastuksista ja muusta valvontaohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta.

 
 
 

Sivua päivitetty: 23.05.2022