Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Kasveja ja sammalta metsässä
 
 

Maksut

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä ympäristönsuojelulain  (527/2014) 205 §:n mukaisesti valvontamaksun. Maksu voidaan periä  valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän  toiminnan määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta ohjelmaan  perustuvasta säännöllisestä valvonnasta sekä luvan, ilmoituksen tai muun  asian käsittelystä. Maksu voidaan periä myös tarkastuksista, jotka ovat  tarpeen ympäristönsuojelulain 175 §:n tai 176 §:ssä tarkoitetun kiellon  tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi tai 181 §:ssä tarkoitetun  toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi. Maksullisia voivat olla  valvontatarkastusten lisäksi mm. vuosikertomusten ja tarkkailutulosten  tarkistaminen.

 

Virtain kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.7.2019 alkaen (pdf)

Virtain kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.11.2017 alkaen (pdf)

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2015 alkaen (pdf)

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2002, täsmennys 12.12.2006 (pdf)

 
 
 

Sivua päivitetty: 22.10.2020