Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Kasveja ja sammalta metsässä
 
 

Viemäriverkoston alue

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tulee jokaisen kiinteistön liittyä viemäriverkostoon, Virtain kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet ovat nähtävillä tästä. Virroilla toiminta-alueita on keskustassa, Marttisessa, Jähdyspohjassa, Killinkoskella, Ohtolassa ja Torppakylässä.

Kiinteistö voi hakea vapautusta liittymisestä viemäriverkostoon. Jotta vapautuksen voi saada, tulee tiettyjen ehtojen täyttyä, mm. liittymisen on oltava liittyjälle taloudellisesti kohtuutonta ja se ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista toiminta-alueella sekä kiinteistön jätevesien käsittely on voitava järjestää siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Vapautushakemus tulee tehdä kirjallisesti Virtain kaupungin lupapalvelulautakunnalle. Vapautushakemuslomake (pdf) ja sen täyttöohje (pdf).

Rakennuslupahakemuksen yhteydessä luvanhakija saa lomakkeen viemäriverkostoon liittymisestä. Lomake on palautettava tekniseen toimistoon. Viemäriverkostoon liittymisestä saa lisätietoja kaupungin vesihuoltolaitokselta. Lisätietoja vesihuoltolaitoksesta.

 
 
 

Sivua päivitetty: 12.10.2020