Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Kasveja ja sammalta metsässä
 
 

Jätevedet

Jätevesien puhdistaminen on tärkeätä, sillä huonosti käsitelty tai väärään paikkaan johdettu jätevesi lisää vesistöjen ravinnekuormitusta, kuluttaa pintavesien happea ja voi aiheuttaa mikrobiologisia riskejä. Käsiteltäessä jätevesi oikein ja tehokkaasti, ympäristöhaitat pienenevät sekä vesistöt ja pohjavedet pysyvät kunnossa.

Jätevesien käsittelyjärjestelmää valittaessa ensisijainen vaihtoehto on liittyminen viemäriverkostoon. Mikäli se ei ole mahdollista, jätevesien käsittely on toteutettava kiinteistökohtaisesti.

Vasemmalla on lisätietoja haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä (kiinteistökohtainen järjestelmä) ja viemäriverkoston alueesta.

 
 
 

Sivua päivitetty: 12.10.2020