Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Kasveja ja sammalta metsässä
 
 

Ympäristönsuojelu

Lain kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/1986) mukaan kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät hoitaa kunnan määräämä toimielin.

Virtain kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii lupapalvelulautakunta. Viisijäseninen lautakunta toimii myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena.

Lupapalvelulautakunta on delegoinut osan päätäntävallastaan ympäristönsuojelun viranhaltijoille.

Ympäristönsuojeluun voi olla yhteydessä esimerkiksi ympäristön tilaan, vesistöihin, ympäristönsuojelulain mukaisiin lupiin ja ilmoituksiin, roskaantumiseen tai jätevesien käsittelyyn liittyvissä asioissa.


ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa asiakkaita neuvoo Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus

 

Ota yhteyttä

Janne Westerholm
ympäristösuunnittelija
puh. 03 485 1468
janne.westerholm@virrat.fi 

 
 
 
 

Sivua päivitetty: 04.12.2023