Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Auringonlasku järvellä
 
 
 

Vesistöhankkeet

Virtain vesistöt ovat vedenlaadultaan pääosin hyviä. Joissakin  vesistöissä on koettu vedenpinnan laskevan etenkin kesäisin liian alas,  mikä on vaikeuttanut vesistön virkistyskäyttöä. Monien  vesistökunnostushankkeiden tavoitteena onkin kesäaikaisen vedenpinnan  nostaminen.

 
Jähdyspohjan reitti Wolanderinkoskien ja Enonkosken kunnostus Hauhuunveden ja Uurasjärven kunnostus Vermasjärven kunnostus Kurjenjärven ja Joutsenjärven kunnostus Ylä-Havankajärven kunnostus Toisveden kunnostus Vaskuunjärven kunnostus ja Koronjoen yläosan kalatalaudellinen kunnostus Havanganjärven kunnostus Seinäjärven kunnostus Iso-Tarjanneveden kunnostuksen esiselvitys VIRTA-hanke Ikaalisten reitti

Virtain kaupunki on osa Ikaalisten reitille perustettua neuvottelukuntaa. Neuvottelukunta perustettiin osana Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä-kärkihanketta. Hanketta koordinoi Pirkanmaan ELY-keskus. Neuvottelukunta kokoaa laajasti yhteen alueen vesienhoidon eri toimijat. Tarkoituksena on verkostomaisesti, monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti edistää vesienhoitoa Ikaalisten vesistöreitin alueella. Jäseninä ovat kunnat, maakuntien liitot, ELY-keskus, osakaskunnat, yhdistykset, yritykset sekä yhteisöt.

Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja pohjavesin tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Vesien hyvä tila parantaa erityisesti vesien virkistyskäytön mahdollisuuksia tarjoten turvallisen uimaveden ja järviveden käytön, runsaat kalavarat ja se myös nostaa kiinteistöjen arvoa.

Hankkeen tiedotuslehti löytyy täältä

Huomisen Havanka-hanke
 
 
 

Sivua päivitetty: 12.10.2020