Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Auringonlasku järvellä
 
 
 

Vesistöhankkeet

Virtain vesistöt ovat vedenlaadultaan pääosin hyviä. Joissakin  vesistöissä on koettu vedenpinnan laskevan etenkin kesäisin liian alas,  mikä on vaikeuttanut vesistön virkistyskäyttöä. Monien  vesistökunnostushankkeiden tavoitteena onkin kesäaikaisen vedenpinnan  nostaminen.

 
Jähdyspohjan reitti Wolanderinkoskien ja Enonkosken kunnostus Hauhuunveden ja Uurasjärven kunnostus Vermasjärven kunnostus Kurjenjärven ja Joutsenjärven kunnostus Ylä-Havankajärven kunnostus Toisveden kunnostus Vaskuunjärven kunnostus ja Koronjoen yläosan kalatalaudellinen kunnostus Havanganjärven kunnostus Seinäjärven kunnostus Iso-Tarjanneveden kunnostuksen esiselvitys

Iso-Tarjannevesi sijaitsee Virtain, Ruoveden ja Mänttä-Vilppulan kuntien alueella ja se rajoittuu pohjoisessa Toisveteen ja etelässä Murolekoskeen. Em. kuntien ja Pirkanmaan ympäristökeskuksen toimesta tehtiin selvitys, jonka tavoitteena oli selvittää voiko Iso-Tarjanneveden alinta vedenpintaa korottaa.

Esiselvitys hankkeesta valmistui vuonna 2007.

Hankkeen etenemistä valmistellut työryhmä kokoontui keväällä 2008 ja neuvottelussa todettiin, että toistaiseksi hanketta ei viedä eteenpäin . Lisätietoja asiasta saa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vesienhoito-osastolta.

VIRTA-hanke Ikaalisten reitti Huomisen Havanka-hanke
 
 
 

Sivua päivitetty: 12.10.2020