Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Auringonlasku järvellä
 
 
 

Vesistöhankkeet

Virtain vesistöt ovat vedenlaadultaan pääosin hyviä. Joissakin  vesistöissä on koettu vedenpinnan laskevan etenkin kesäisin liian alas,  mikä on vaikeuttanut vesistön virkistyskäyttöä. Monien  vesistökunnostushankkeiden tavoitteena onkin kesäaikaisen vedenpinnan  nostaminen.

 
Jähdyspohjan reittiWolanderinkoskien ja Enonkosken kunnostusHauhuunveden ja Uurasjärven kunnostusVermasjärven kunnostusKurjenjärven ja Joutsenjärven kunnostusYlä-Havankajärven kunnostusToisveden kunnostus

Toisveden kunnostus

Toisveden pinta-ala on 29,4 km2 ja sen vedet purkautuvat Horhankosken ja Herraskosken kautta alapuoliseen Vaskiveteen (Iso-Tarjannevesi). Toisvesi on syvä ja karu järvi, jonka kokonaisrantaviivan pituus on 81,5 km. Järvi on syvyyskartoitettu vuonna 1954. Syvin kohta on 85,0 metriä. Veden laatua on seurattu säännöllisesti vuodesta 1962 alkaen.

Toisvedellä on vähän tai kohtalaisesti vesikasvillisuutta. Kalakannaltaan Toisvesi on hyvä ja järvestä voi saada saaliiksi esimerkiksi haukia, ahvenia, siikoja, mateita ja kuhia. Linnustoa Toisvedellä on mm. iso- ja tukkakoskelot, tiirat, kalalokit, telkät, sinisorsat, tavit ja rantasipit. Herrasen alueella tavataan muuttoaikoina ja talvella joutsenia, mutta myös harvinaisempia lintuja kuten merikotkia, mustalintuja, alleja, pilkkasiipiä, merimetsoja ja pikku-uikkuja.

Toisvesi Järviwikissä

Ajantasainen vedenkorkeustieto

Toisveden ranta-asukkailta ja osakaskunnilta tulleiden pyyntöjen perusteella Virtain kaupunki ja Pirkanmaan ympäristökeskus laativat esisuunnitelman alimman veden pinnan korkeuden nostamisesta vuonna 2005. Horhankoskea on aikoinaan perattu irtouittoa varten, jonka seurauksena vedenkorkeudet ovat laskeneet.

Varsinainen kunnostussuunnitelma valmistui vuoden 2010 lopulla. Suunnitelman laati Pirkanmaan ELY-keskus. Suunnitelman mukaan alimpia veden pinnankorkeuksia nostettaisiin rakentamalla pohjapato Horhankosken yläpuolelle. Alivedenkorkeus nousisi 45 cm ja keskivedenkorkeus 12 cm. Pohjapato suunniteltiin siten, että tulviin hankkeella ei ole vaikutusta. Samalla kunnostettaisiin Horhankoski kalataloudellisesta näkökulmasta.

Vesistökunnostushanke valmistui keväällä 2018. 
23.5.2019

Kuva 23.5.2019


Kuva 3.7.2019

Vaskuunjärven kunnostus ja Koronjoen yläosan kalatalaudellinen kunnostusHavanganjärven kunnostusSeinäjärven kunnostusIso-Tarjanneveden kunnostuksen esiselvitysVIRTA-hankeIkaalisten reittiHuomisen Havanka-hanke
 
 
 

Sivua päivitetty: 04.09.2023