Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Auringonlasku järvellä
 
 
 

Vesistöhankkeet

Virtain vesistöt ovat vedenlaadultaan pääosin hyviä. Joissakin  vesistöissä on koettu vedenpinnan laskevan etenkin kesäisin liian alas,  mikä on vaikeuttanut vesistön virkistyskäyttöä. Monien  vesistökunnostushankkeiden tavoitteena onkin kesäaikaisen vedenpinnan  nostaminen.

 
Jähdyspohjan reittiWolanderinkoskien ja Enonkosken kunnostusHauhuunveden ja Uurasjärven kunnostusVermasjärven kunnostusKurjenjärven ja Joutsenjärven kunnostusYlä-Havankajärven kunnostus

Ylä-Havankajärvi sijaitsee Virtain kaupungin Patalanmajan ja Vaskiveden kylissä Vaskuun taajamatien varrella noin 14km Virtain keskustasta lounaaseen.   Järven pinta-ala on noin 1,2km2 ja rantaviivan pituus on 7,2km ja suurin syvyys noin 2,1 metriä.

Kalastus järvellä on pienimuotoista. Kalasto muodostuu pääosin hauesta, ahvenesta ja särjestä. Metsästys on pienimuotoista sorsanmetsästystä ja alueella on pesinyt mahdollisesti sama joutsenpari säännöllisesti jo yli 20 vuotta. Saukon ja piisamien esiintymisestä on havaintoja järven rantavyöhykkeessä.

Viime vuosikymmenten aikana järven rannanomistajat ovat olleet huolissaan järven tilasta ja sen rehevöitymiskehityksestä. Havanganjokea on perattu 1900-luvun alkupuolella, todennäköisesti ilman asianmukaista lupaa. Järvellä ja Havanganojassa on tehty puunuittoa 1900-luvun alussa ja sen hetkisistä sekä lasku-uoman perkausta edeltävistä vedenkorkeuksista ei ole ranta-asukkailla tietoa, eikä myöskään Pirkanmaan ympäristökeskuksen arkistoista löydy päätöksiä tai tietoja järven aikaisemmista vedenkorkeuksista.

Vuosikymmenten aikana tehdyt ojitukset ovat kuljettaneet järveen suuria määriä humusta. Ulkoisen ja sisäisen ravinnekuormituksen, sekä pienen vesisyvyyden johdosta järven kasvillisuus oli lisääntynyt voimakkaasti. Paikoitellen esiintyi runsaasti uposlehtistä kasvustoa, joka vaikeutti veneilyä alueella. Rannanomistajien mukaan 60-luvun jälkeen järven virkistyskäyttöarvo onkin pienentynyt merkittävästi. Suurimpana ongelmana pidettiin järven mataluutta, alhaista vedenkorkeutta ja järven umpeenkasvamista.

Hanke

Havanganjoen suulle rakennettiin kivistä ja moreenista ylisyöksypato. Tarkoituksena oli nostaa järven alivesiä noin 30cm ja laskea tulvakorkeuksia 5cm. Keskivesi nousi noin 23cm. Tarkoituksena hankkeella oli parantaa järven vedenlaatua, kasvattaa vesitilavuutta pienentää vedenkorkeuden vaihtelua ja parantaa rantojen sopivuutta virkistyskäyttöön.

Kunnostus alkoi heinäkuussa 2009 ja patojuhla järjestettiin syyskuun alussa 2009.

Toisveden kunnostusVaskuunjärven kunnostus ja Koronjoen yläosan kalatalaudellinen kunnostusHavanganjärven kunnostusSeinäjärven kunnostusIso-Tarjanneveden kunnostuksen esiselvitysVIRTA-hankeIkaalisten reittiHuomisen Havanka-hanke
 
 
 

Sivua päivitetty: 04.09.2023