Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Auringonlasku järvellä
 
 
 

Vesistöhankkeet

Virtain vesistöt ovat vedenlaadultaan pääosin hyviä. Joissakin  vesistöissä on koettu vedenpinnan laskevan etenkin kesäisin liian alas,  mikä on vaikeuttanut vesistön virkistyskäyttöä. Monien  vesistökunnostushankkeiden tavoitteena onkin kesäaikaisen vedenpinnan  nostaminen.

 
Jähdyspohjan reittiWolanderinkoskien ja Enonkosken kunnostusHauhuunveden ja Uurasjärven kunnostusVermasjärven kunnostus

Vesistötietoa

Vermasjärvi sijaitsee Virtain kaupungissa valtatie nro. 23 varrella noin 8km Virtain keskustasta länteen. Järven pinta-ala on 5,4km2 ja siinä on kolme erillistä osaa (allasta). Vermasjärvi on rehevöitynyt pitkän kehityksen tuloksena. Alueen tila on ollut heikko jo 60-luvulla, jolloin vedenlaatua on tutkittu ensimmäisen kerran. Kunnostuksesta on tehty lukuisia aloitteita 70-luvulta lähtien. Suurimpana ongelmana Vermasjärvellä on koettu veden heikko laatu ja alhaiset kesävedenkorkeudet.

Ihmisen toimet ovat muuttaneet Vermasjärven hydrologisia olosuhteita: 1800-luvun alussa toteutetun Makkaraojan perkauksen seurauksena vedenpinta laski noin metrillä.

Vermasjärvellä harrastetaan kalastusta: kalastoon kuuluvat ahven, hauki, kiiski, kuha, lahna, made, siika, sulava, särki ja säyne. Vermasjärveltä laskeva makkaraoja on aikoinaan ollut hyvä ravustuspaikka.

Mäntylänlahti on pesimälinnuston osalta valtakunnallisesti arvokas kohde. Lisäksi sillä on huomattava merkitys vesilintujen muuton aikaisen levähdysalueena.

Hanke

Vermasjärvellä tavoitteena oli nostaa alinta vedenkorkeutta noin 50 cm. Lasku-uoman eli Makkaraojan suulle rakennettiin pohjapato. Keskimääräinen vedenkorkeus nousi 25 cm. Tulviin hankkeella ei ole ollut vaikutusta.

Pato valmistui keväällä 2013.

Kurjenjärven ja Joutsenjärven kunnostusYlä-Havankajärven kunnostusToisveden kunnostusVaskuunjärven kunnostus ja Koronjoen yläosan kalatalaudellinen kunnostusHavanganjärven kunnostusSeinäjärven kunnostusIso-Tarjanneveden kunnostuksen esiselvitysVIRTA-hankeIkaalisten reittiHuomisen Havanka-hanke
 
 
 

Sivua päivitetty: 04.09.2023