Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Auringonlasku järvellä
 
 
 

Vesistöhankkeet

Virtain vesistöt ovat vedenlaadultaan pääosin hyviä. Joissakin  vesistöissä on koettu vedenpinnan laskevan etenkin kesäisin liian alas,  mikä on vaikeuttanut vesistön virkistyskäyttöä. Monien  vesistökunnostushankkeiden tavoitteena onkin kesäaikaisen vedenpinnan  nostaminen.

 
Jähdyspohjan reittiWolanderinkoskien ja Enonkosken kunnostus

Vesistötietoa

Wolanderinkosket sijaitsevat Kahilanjärven ja Väliveden välisessä noin puoli kilometriä pitkässä jokiosassa. Noin 1,3km niiden alapuolella sijaitsee Väliveden ja Toisveden yhdistävä Enonkoski. Koskille tunnusomaisia piirteitä ovat pienet putouskorkeudet ja voimakkaat virtausvaihtelut johtuen Soininkosken voimalaitoksen tekemästä sääntelystä.

Soininjoessa sijaitseva Soinin voimalaitos on rakennettu uudelleen vuosina 1979-1980. Voimalaitoksen nimellinen putouskorkeus on 7,5 metriä ja se estää kalannousun.

Kahilanjärven ja Väliveden laskemisesta on tehty ensimmäinen kirjallinen suunnitelma vuonna 1922. Hanke toteutettiin 1940-luvun alussa, silloin Kahilanjärven vedenpinta laski noin metrillä ja Välivesi vastaavasti 20-30 senttimetrillä.

Kalakanta oli vielä 1995 kalastoltaan vahva muikun, siian, kuhan, mateen, ahvenen, kuoreen ja särjen osalta. Kohtalainen hauen, lahnan, säyneen, kiisken ja salakan osalta ja heikko taimenen ja harjuksen osalta.

Alueella pesi tällöin myös melko runsas vesilinnusto.

Hanke

Hanke toteutettiin vuosina 2012 ja 2013. Tarkoituksena oli koskien kalataloudellinen kunnostus. Käytännössä tämä tarkoitti virtakutuisten kalojen elinolosuhteiden parantamista siten, että etenkin taimenen lisääntymis- ja poikastuotanto-olosuhteet mahdollistettiin: koskiin kaivettiin suojakuoppia, perustettiin kutusorakoita ja levitettiin kivikoita. Lisäksi hankkeeseen liittyi Wolanderinkosken alapuolisen uoman ruoppausta.

Osakaskunnat ovat päättäneet, että Wolanderinkosken alue on rauhoitettu  kalastukselta. Enonkoskea ei  ole rauhoitettu.

Hauhuunveden ja Uurasjärven kunnostusVermasjärven kunnostusKurjenjärven ja Joutsenjärven kunnostusYlä-Havankajärven kunnostusToisveden kunnostusVaskuunjärven kunnostus ja Koronjoen yläosan kalatalaudellinen kunnostusHavanganjärven kunnostusSeinäjärven kunnostusIso-Tarjanneveden kunnostuksen esiselvitysVIRTA-hankeIkaalisten reittiHuomisen Havanka-hanke
 
 
 

Sivua päivitetty: 04.09.2023