Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Kasveja ja sammalta metsässä
 
 

Luonnonsuojelu

Torisevan rotkojärvet kesällä
Kuvassa Torisevan rotkojärvet

Suojelu voi kohdistua eliölajiin,  elinympäristöön, luontotyyppiin, luonnonmuistomerkkiin, alueeseen tai  koko maailman kattaviin järjestelmiin kuten meriin, ilmakehään ja  ilmastoon. Luonnonsuojelu pyrkii ehkäisemään ihmisen aiheuttamia  muutoksia luonnontilaisessa ympäristössä ja toisaalta säilyttämään  ihmisen pitkäaikaisen toiminnan aikaansaamia ympäristöjä, joille on  muodostunut omaleimainen pienekosysteemi, sekä palauttamaan ihmisen  toiminnan tuhoamia ympäristöjä entiselleen.

 
LuonnonsuojelualueetLuontopolut VirroillaVieraslajitVieraslajit

Vieraslajit ovat eliölajeja, jotka ovat  levinneet luontaisilta levinneisyysalueiltaan uusille alueille ihmisen  mukana. Leviäminen voi olla tietoista (esim. puutarhakasvit kaupan  mukana, uusien riistalajien tuonti) tai tahatonta (salamatkustajat  tavarankuljetuksissa ja laivojen painolastivesissä). Ihmisen mukana  kulkeutuminen auttaa lajia ylittämään sen leviämiselle luontaiset  esteet, kuten valtameren, vuoriston tai kokonaisen mantereen.

Suurin osa uusille alueille levinneistä  vieraslajeista häviää itsestään. Osa asettuu elämään etenkin erilaisiin  ihmisen muokkaamiin kulttuuriympäristöihin, kuten joutomaille ja ratavarsille, aiheuttamatta haittaa muulle ympäristölle. Pieni osa,  arviolta 10 %, vieraslajeista pystyy leviämään ja lisääntymään myös  luonnonympäristöissä: vesistöissä, kosteikoissa, lehdoissa ja niityillä,  jossa ne kilpailevat alkuperäisen lajiston kanssa aiheuttaen jopa paikallisia alkuperäislajien häviämisiä. Näitä vieraslajeja kutsutaan  haitallisiksi vieraslajeiksi. Ekologisten haittojen lisäksi  haitallisista vieraslajeista voi aiheutua terveydellisiä, esteettisiä ja taloudellisia haittoja. Ne voivat haitata myös luonnon  virkistyskäyttöä.

Puutarhan haitallisia vieraslajeja ovat esimerkiksi jättiputki, komealupiini, kurtturuusu, jättipalsami ja espanjansiruetana.

Tarkempia tietoja vieraslajeista saat esimerkiksi kansallisesta vieraslajiportaalista ja maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta tästä.

Kunta vastaa yleisten alueiden omistajana, ettei haitallisten vieraslajikasvien anneta lisääntyä kunnalle kuuluvilla alueilla. Havainnoista voi ilmoittaa ympäristönsuojelun viranhaltijoille.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) valvoo EU:n vieraslajiasetuksen ja kansallisen vieraslajilain ja -asetuksen noudattamista.

 


Kuvat saat suuremmaksi niitä klikkaamalla

 
 
 

Sivua päivitetty: 04.09.2023