Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Kasveja ja sammalta metsässä
 
 

Luonnonsuojelu

Torisevan rotkojärvet kesällä
Kuvassa Torisevan rotkojärvet

Suojelu voi kohdistua eliölajiin,  elinympäristöön, luontotyyppiin, luonnonmuistomerkkiin, alueeseen tai  koko maailman kattaviin järjestelmiin kuten meriin, ilmakehään ja  ilmastoon. Luonnonsuojelu pyrkii ehkäisemään ihmisen aiheuttamia  muutoksia luonnontilaisessa ympäristössä ja toisaalta säilyttämään  ihmisen pitkäaikaisen toiminnan aikaansaamia ympäristöjä, joille on  muodostunut omaleimainen pienekosysteemi, sekä palauttamaan ihmisen  toiminnan tuhoamia ympäristöjä entiselleen.

 
Luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualueilla turvataan  lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualueilla  huolehditaan lisäksi kansallismaiseman, kulttuuriperinnön ja virkistys-  ja retkeilyalueiden säilymisestä.

Luonnonsuojelualueita ovat:

  • kansallispuistot
  • luonnonpuistot
  • valtion muut luonnonsuojelualueet
  • yksityisille maille perustetut suojelualueet

Luonnonsuojelualueet perustetaan  luonnonsuojelulain mukaan lailla tai asetuksella valtion maalle tai  ELY-keskuksen päätöksellä yksityismaalle. Luonnonsuojelualueiden käyttöä  säätelee luonnonsuojelulaki. Laissa on säädetty suojelualueilla  noudatettavista rauhoitusmääräyksistä ja niistä poikkeamisesta. Muita  luonnonsuojelualueita perustettaessa voi valtioneuvosto säätää eräistä  aluekohtaisista poikkeuksista.

Luontopolut VirroillaVieraslajit
 


Kuvat saat suuremmaksi niitä klikkaamalla

 
 
 

Sivua päivitetty: 04.09.2023