Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

Tuuramäen tuulivoimahanke

 

Ilmatar Virrat Oy on jättänyt Virtain kaupungille 7.4.2022 hakemuksen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamisesta Tuuramäen alueella. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavoitusaloitteen 20.6.2022 § 183.

Kaavoitusaloitealueen rajaus

 

Aurinkoenergiahankkeen mahdollisuus tutkitaan osana hankkeen YVA-menettelyä, jonka johtopäätökset otetaan huomioon kaavan laadinnassa, kaupunginhallituksen kokous 10.10.2022 § 263.

 

Virtain kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.4.2023 § 117 tekemällään päätöksellä  asettanut rakennuskieltoon MRL 38 § tarkoittamalla tavalla (kiellot yleiskaavaa laadittaessa) Myyränkankaan tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelualueen. 

Rakennuskieltopäätös ei sisällä 128 §:ssä tarkoitettua toimenpiderajoitusta.

MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa viidellä vuodella edelleen.

 
 
 

Sivua päivitetty: 21.04.2023