Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

Rakennetun ympäristön valvonta

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Lisäksi varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta (MRL 166 § ja 169 §).


tOIMENPIDEPYYNTÖ JA ILMIANTO

Rakennusvalvonta ei käsittele nimettömiä toimenpidepyyntöjä tai ilmiantoja muutoin kuin poikkeustapauksissa, jos valvottava intressi on merkittävä. Jos kyseessä on yleisen edun kannalta merkittävä asia, siihen puututaan kenen hyvänsä tekemän toimenpidepyynnön tai ilmoituksen perusteella. Luonnollisesti rakennusvalvonta puuttuu myös omien havaintojen perusteella huomattuihin puutteisiin ilman erillistä ilmoitusta.

Toimenpidepyynnössä tai ilmiannossa on annettava seuraavat tiedot:

  • pyynnön tekijän/ilmoittajan nimi ja yhteystiedot
  • valvottavan kiinteistön osoite ja muut yksilöintitiedot
  • toimenpiteet, joita asiassa vaaditaan
  • perustelut vaatimukselle
  • tieto siitä, mikä on pyynnön tekijän/ilmoittajan yhteys asiaan (onko naapuri, ohikulkija tai jotakin muuta)

Toimenpidepyyntö tai ilmianto tehdään rakennusvalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@virrat.fi tai kirjeitse Virtain kaupunki, Rakennusvalvonta, PL 25, 34801 Virrat. Toimenpidepyynnöstä ja ilmiannosta tulee julkinen heti, kun se on saapunut rakennusvalvontaan.
 
 Jos paikalla käynnin jälkeen ja muun selvityksen johdosta rakennusvalvonta käynnistää valvontatoimenpiteet, niin kopio toimenpidepyynnöstä tai ilmiannosta liitetään mukaan valvottavalle toimitettavaan kehotukseen tai tarkastuslausuntoon.

 Hallintolaki 16 §, 19 §, 20 § sekä Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 7 § 1 momentti

 
 
 

Sivua päivitetty: 24.11.2023