Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 


Osoiteasiat

Osoitejärjestelmä

Asemakaava-alueet ja haja-asutusalueet

Kaikilla rakennetuilla kiinteistöllä tulee olla osoite, joka opastaa hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöintiä. Kaupunki vastaa virallisten osoitteiden antamisesta tai tarvittaessa niiden korjaamisesta. Kaupungin osoitejärjestelmä perustuu Suomen Kuntaliiton julkaisemiin ohjeisiin ja suosituksiin.

Asemakaava-alueilla teiden ja katujen nimet päätetään asemakaavassa. Haja-asutusalueilla teiden nimistä päätetään erikseen viranhaltijapäätöksellä. Tielle voidaan antaa nimi silloin, kun tie johtaa useammalle kuin kahdelle rakennuspaikalle tai rakennetulle kiinteistölle.

Osoitenumerot annetaan rakennusluvan yhteydessä. Kaupunki ilmoittaa uudet tai muuttuneet osoitteet eri viranomaistahoille, esim. väestötietojärjestelmään ja postiin. Asukkaiden tulee itse ilmoittaa uusi tai muuttunut osoitteensa niihin käyttämiinsä palveluihin ja asiakasrekistereihin, joihin tieto ei päivity väestötietojärjestelmästä.  

Asemakaava-alueilla käytetään juoksevan osoitenumeron järjestelmää, jossa jokaiselle rakennuspaikalle annetaan juokseva osoitenumero kadun varrella. Haja-asutusalueella osoitenumero ilmaisee, kuinka pitkä matka osoitetien alkupisteestä on rakennukselle (tai muulle osoitekohteelle) tai sille johtavan oman tien liittymään kymmeninä metreinä.  Parilliset numerot ovat tien oikealla puolella ja parittomat vasemmalla puolella.

Saariosoitteet

Saaressa sijaitsevalle kiinteistölle annetaan 1. osoitteeksi saariosoite, joka muodostuu saaren nimestä ja osoitenumerosta. 2. osoitteeksi annetaan mantereella sijaitsevan, saarikiinteistön käytössä olevan venevalkaman osoite.


Osoitemerkinnät

Kiinteistön omistajan velvollisuus on hankkia tarvittavat osoitekilvet. Ohjeita rakennusten osoitemerkinnöistä:

Ohje rakennuksen osoitemerkintä taajamassa

Ohje rakennuksen osoitemerkintä haja-asutusalueella

Ohje tiennimikilpi haja-asutusalueella

Ohje rakennuksen osoitemerkintä saaressa


Osoitekartta

https://virrat.karttatiimi.fi/link/aF2qt 
Ota yhteyttä

Anita Rautalahti
Lupavalmistelija
puh. 03 485 1251
anita.rautalahti@virrat.fi

 
 
 

Sivua päivitetty: 05.01.2023