Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

pilvet-henrik-dagnevall-hd-markkinointi.jpg
 
 

Pienestä Puhdistamosta Ravinteet Irti (PIPPURI)

PIPPURI -hanke on Virtain kaupungin Vesihuoltolaitoksen kehittämishanke, joka muodostuu kolmesta kokonaisuudesta.

  1. Jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyn tehostaminen ultraäänellä
  2. Ravinteiden talteenotto lietteenkäsittelyn rejektivedestä
  3. Lietteen loppukäsittelyn kehittäminen sekä paikallisen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen ravinnevirtojen ympärille

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2022 - 30.11.2024. Hanke on saanut  Euroopan unionin Next Generation EU -rahoitusta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta.

 

Työpaketti 1 - Ultraääni

Ultraäänikäsittelyn tarkoituksena on tehostaa lietteen kuivatusta. Menetelmää ei vielä käytetä Suomessa laajassa mittakaavassa ja hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa tekniikan soveltuvuudesta erityisesti yhdyskuntien jätevesilietteen käsittelyssä. Ultraäänikäsittelyn tehokkuus perustuu sen kykyyn pilkkoa lietteen solukkoa ja näin poistaa vettä ja ravinteita lietteestä tavanomaista kuivatusta tehokkaammin.

Lue lisää ultraäänikäsittelystä työpaketin omilta sivuilta.

 

Työpaketti 2 - Ravinteiden talteenotto

Jätevesipuhdistamon lietteet sisältävät runsaasti ravinteita. Työpaketin tavoitteena on kokeilla ultraäänikäsittelyn jälkeen entistä ravinnepitoisemman lietteenkuivatuksen rejektiveden ravinteiden talteenottamista struviittikiteytyksen avulla. Kiteytyksessä rejektiveteen liuennut ravinne muutetaan takaisin kiinteään muotoon ja se on sellaisenaan käyttökelpoista, hitaasti liukenevaa fosforiravinnetta esimerkiksi maatalouden käyttöön.

Lue lisää ravinteiden talteenotosta työpaketin omilta sivuilta.

 

Työpaketti 3 - Lietteen loppukäsittely & ravinnevirrat

Virtain kaupungin Jätevedenpuhdistamon lietteet käsitellään tällä hetkellä kompostoimalla. Työpaketin tavoitteena on kartoittaa paikallisia ja alueellisia ravinne- ja biomassavirtoja sekä kehittää yhteistyötä ravinnevirtojen ympärille ja samalla arvioida ja kehittää jäteveden-puhdistamon lietteen loppukäsittelyä ja lopputuotetta paremmaksi ja helpommin hyödynnettäväksi.

Lue lisää lietteen loppukäsittelyn kehittämisestä sekä yhteistyöstä ravinnevirtojen ympärillä työpaketin omilta sivuilta.

 
 
 

Sivua päivitetty: 06.11.2022