Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Talvinen järvimaisema
 
 

Perustietoa jätevesistä


Jätevedenpuhdistamo

Jätevedenpuhdistamon tehtävänä on poistaa jätevedestä siinä oleava ylimääräinen kiintoaine sekä vesistöjä rehevöittävät ravinteet kuten fosfori. Jäteveden määrään sekä laatuun vaikuttaa yhdyskunnan vedenkulutus, teollisuus sekä viemäröintitapa. Erittäin suuri merkitys jäteveden laatuun on verkoston piiriin kuuluvien asiakkaiden käyttätymistottumuksilla. 

Viemäröintitavasta riippuu, tuleeko puhdistamolle yhdyskuntajätevesiä, teollisuusjätevesiä vai hulevesiä. Lainsäädännön mukaan hulevesiä ei saa enää johtaa jätevesiverkostoon kuin poikkeustapauksessa. Jätevesi sisältää kiinteitä sekä liuenneita aineita, joita jätevedenpuhdistamolla pyritään poistamaan parhaalla mahdollisella tekniikalla sekä ajotavalla niin, että vesistöön johdettava vesi on mahdollimman puhdasta.

Jäteveden puhdistusmenetelmiä on kolme, jotka ovat mekaaninen puhdistus, biologinen puhdistus ja kemiallinen puhdistus.

Jätevesipumppaamo

Virtain kaupungin alueella on viemäriverkostoa n. 110 km.  Maasto-olosuhteet ovat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella erilaiset korkeuserojen ja välimatkojen suhteen, siksi verkostosta löytyy paljon jätevesipumppaamoita. Näin jätevesi saadaan siirrettyä isoltakin alueelta yhteen jätevedenpuhdistamoon. 

Virroilla taajaman alueella jätevesipumppaamoja on 36 kpl, jotka ovat tehoiltaan 1,1-36 KWh ja nostokorkeutta kertyy 2-30 m.

Jäteveden käsittely ja hinta

Jäteveden puhdistuksessa olevian kiinteistöjen tulisi muistaa, että omalla toiminnalla on merkitystä jätevesien puhdistustuloksessa. Mitä paremmin näitä ohjeita noudatetaa, sitä parempi myös jätevedenpuhdistuksen tulos on. Lisäksi verkostoon laitetut ylimääräiset sinne kuulumattomat aineet ja esineet, aiheuttavat turhia laiterikkoja, tukkeentumisia sekä kuormitusta laitokselle. Pahimmillaan ne nostavat myös jäteveden puhdistuksen hintaa. 

Viemäreihin sopimattomia ovat mm. seuraavat:

 • biojätteet, esim. ruuantähteet, vihannesten ja hedelmien kuoret, kahvinporot, rasva
 • käsipyyhe- ym. paperit
 • tekstiilit, sukkahousut
 • vaipat, siteet, tamponit, kondomit tai muut hygieniatuotteet
 • hiekka yms.
 • ongelmajätteet, liuottimet, bensiini, öljy, lääkkeet, maalit
 • rakennusjäte
 • hiekka
 • tupakan tumpit

Viemäriin saa laittaa:

 • vessapaperin lisäksi vain se, mikä on ensin syöty tai juotu
 • pesu-, tiski- ja suihkuvedet

Ohjeet koskevat myös haja-asutuksen jätevesijärjestelmiä. Keskuspuhdistamo käsittelee myös haja-asutusalueen kaikki umpikaivo-, pienpuhdistamo- sekä sakokaivolietteet. Käsittelymaksut määräytyvät sen mukaan kuinka paljon erityistä puhdistusta kyseiset lietteet laitoksella vaativat.

 
 
 

Sivua päivitetty: 14.09.2021