Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Talvinen järvimaisema
 
 

Keskuspuhdistamo

Virtain kaupungin jätevedenpuhdistamo rakennettiin vuosina 1982-1983 ja käyttöönotto tapahtui huhtikuussa 1983, jolloin kaksi vanhempaa laitosta lakkautettiin ja kaikki tuleva jätevesi kulkeutuu yhden puhdistamon kautta entisen kahden sijaan. Myös Killinkoskella oli pieni jätevedenpuhdistamo vuoteen 2011 asti, kunnes se purettiin uuden siirtoviemärin valmistuttua keskustan ja Killinkosken välille.


Perustietoa laitoksesta

N. 4 400 asukkaan jätevedenpuhdistamo toimii biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos.
Fosforin poistoon käytetään ferrisulfaattia ja pH:n nostoon kalkkia (kalsiumkarbonaatti) sekä
selkeyttämisen tehostamiseksi polymeeriä.

  • Puhdistamon keskimääräinen virtaama on 800 m³/d.
  • Viemäriverkostoa yhteensä 110 km
  • Jätevedenpumppaamoja on n. 36 kpl

Hulevesiverkostoa on yhteensä 20 km ja kolme hulevesipumppaamoa. Hulevesiverkosto kuuluu nykyään maanrakennuksen vastuualueelle. 

Puhdistamolla käsiteltiin vuonna 2020 jätevettä yhteensä 319 480 m3.

Lietteenkuivaus:

Suotonauhapuristin vm. 2004 Malli: Pomiltek PMT 1700/ 500/2.3 kapasiteetti: 8-14m³/h 560kgTs/h 18%

Esikäsittely:

Hydraulinen porrasvälppä x 2 (toinen sakovastaanotossa)


Kemikaalitiedot:

Saostuskemikaali: Ferrisulfaatti (Fe2(SO4)3) eli PIX-105

Ferrisulfaatti syötetään viimeiseen ilmastusaltaaseen, ennen selkeyttämöä.

Alkalointikemikaali: Parfill 60 eli kalsiumkarbonaatti

Annostelupaikka ensimmäisen ilmastuksen tulokouruun kalkkimaitona.

Polymeerit:

Kuivaus : Zetag® (25kg irtosäkki)

Selkeytys: Zetag® (25kg irtosäkki)

Hajunpoisto: KEMIRA FIN-12 (Ferrinitraatti, Ferrisulfaatti)

Käytetään jäteveden pumppaamoilla hajunpoistoon.


Luparajat / tarkkailu:


Vuosiyhteenvedot:

Kuormitus- ja käyttötarkkailun vuosiyhteenveto 2022
Kuormitus- ja käyttötarkkailun vuosiyhteenveto 2021
Kuormitus- ja käyttötarkkailun vuosiyhteenveto 2020
- Kuormitus- ja käyttötarkkailun vuosiyhteenveto 2019


Kuvia laitokselta:

 
 

Työntekijät

 

Petri Pohjola

Vesihuoltopäällikkö

Arttu Rajalampi

Vesihuoltolaitoksen työntekijä

Miikka Syvälä

Vesihuoltolaitoksen työntekijä

Janne Koivisto

Vesihuoltolaitoksen työntekijä

 
 
 
 

Sivua päivitetty: 16.05.2023