Tekstikoko aA

Asuminen ja ympäristö

Veneitä ja puistoaluetta Laivarannan Rantapuistossa kesällä
 
 

Katujen hoito

Tekninen toimi rakentaa ja pitää kunnossa kaava-alueiden kadut ja tievalaistukset.

Kunnossapidettävän  katuverkoston pituus on  67,5 km (lukuun sisältyy myös kevyen liikenteen väylät). Lähes koko katuverkosto on kestopäällystetty. Tievalaistusta kaduilla  on 45 km ja sivukylissä 10 km. Liikenneväylien talvikunnossapito  hoidetaan alueurakointina.

Vastuut

Katujen kunnossa- ja puhtaanapitolakia säätelee 1.11.2005 voimaan tullut laki.

Talven 2023-2024 katujen talvikunnossapitoa koskevat yhteystiedot löytyvät tiedotteesta

Tavoitteena on:

 • parantaa jalankulkijoiden olosuhteita
 • selkeyttää kunnan ja tontinomistajan tehtävänjakoa
 • helpottaa tontinomistajan töitä pientaloalueilla
 • vähentää kadulla tehtävien töiden aiheuttamaa haittaa

Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden edellyttämässä kunnossa.

Talvikunnossapitoon kuuluu:

 • lumen, jään ja aurausvallien poistaminen
 • sadevesikourujen ja –kaivojen avoinna pitäminen
 • hiekoitus ja hiekan poistaminen keväällä

Katurakenteiden kunnossapitoon kuuluu:

 • rikkoutuneen päällysteen korjaaminen
 • istutusten, kadun kalusteiden, liikennemerkkien ja opasteiden laitto

Kadun puhtaanapidon tarkoitus on pitää katu siistinä ja terveydelle haitattomana.

Puhtaanapitoon kuuluu:

 • lian, lehtien, roskien, irtonaisten esineiden ja rikkaruohojen poistaminen

Kunnan tehtävänä on vastata ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja  pyöräteiden talvikunnossapidosta. Kadun rakenteiden ja istutusten  kunnossapito kuuluu kunnalle koko katualueella. Kaikkien katualueilla  olevien istutusten ja muiden kuin alle kolme metriä tonttiin rajautuvien  viherkaistojen puhtaanapito on kunnan vastuulla.

Tontinomistajan tai vuokraajan velvollisuutena  on poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä.  Jalkakäytävälle tai sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus  tarvittaessa kuuluu tontinomistajalle. Myös tontin viereinen katuoja ja  sadevesikaivo tulee pitää lumettomana ja jäättömänä. Hiekoitus ja hiekan  poisto keväällä kuuluu myös tontinomistajille jalkakäytävän osalta.  Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja  siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään  poistamisesta sekä ojarummun avoinna pitämisestä. Puhtaanapito kuuluu  tontinomistajalle tontin rajasta katualueen keskilinjaan saakka.  Tontinomistajan on huolehdittava enintään kolmen metrin etäisyydelle  tontinrajasta ulottuen viherkaistan ja ojan alueella roskien  poistamisesta ja kasvillisuuden siistinä pitämisestä.


 

Yhteystiedot

Katujen kunnossapitoon liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä:

 • työaikana yhdyskuntatekniikan päällikkö, puh. 050 462 1646
 
 
 

Sivua päivitetty: 03.11.2023