Tekstikoko aA

Ajankohtaista

  • Torisevan rotkojärvet
  • Karhuemo ja pentu metsässä
  • Kukkia talon pihassa
 
 

Ajankohtaista

03.05.2019

Europarlamenttivaalit 2019


Image VIRTAIN KAUPUNKI

KUULUTUS

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019

Europarlamenttivaalit toimitetaan 26.5.2019.

Äänioikeus

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä

18 vuotta täyttänyt

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja

b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja

b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai

b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Ilmoituskortti

Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin äänioikeutetulle. Ilmoituskortin mukaan ottaminen ennakkoäänestykseen tai vaalipäivän äänestykseen nopeuttaa äänestystoimitusta. Sen puuttuminen ei kuitenkaan estä äänestämästä, jos äänestäjällä on henkilöllisyystodistus mukana. Henkilöllisyystodistus on kuitenkin aina esitettävä äänestystoimituksessa.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjä on aina velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Väliaikaisen henkilökortin voi saada äänestämistä varten maksutta poliisilta, jos äänestäjällä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

Yleinen ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15.–21.5.2019 ja ulkomailla 15.–18.5.2019. Ulkomailla olevassa suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan kuitenkin aloittaa jo 8.5.2019.

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Virtain kaupungin kirjasto, Mäkitie 2, Virrat, ja se on avoinna ennakkoäänestystä varten seuraavasti:

  • Keskiviikko - perjantai klo 10 – 19

  • Lauantai - sunnuntai klo 10 – 14

  • Maanantai - tiistai klo 10 - 19

Ennakkoäänestys laitoksissa

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta terveyskeskuksen vuodeosastolla, vanhainkodissa, Palvelutalo Ainalassa, Liljanne-koti Oy:n Mertokarin yksikössä, Attendo Keituri hoivakodissa, Louhenrinteen ryhmäkodin ympärivuorokautisessa asumispalveluyksikössä (autettu ryhmäkoti) ja Vihriälä-kodissa tiedotetaan kussakin paikassa erikseen.

Kotiäänestys

Virroilla äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Virroilla. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Virrat on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka edellä mainituin perustein haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00.

Kotiäänestysilmoitusta varten on saatavana lomakkeita kaupungintalon neuvonnasta. Keskusvaalilautakunta lähettää kotiäänestyslomakkeen niille äänioikeutetuille, jotka edellisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotiäänestyksessä. Puhelimitse kotiäänestysilmoituksia vastaanotetaan arkipäivisin klo 8.15 – 16.00 puhelinnumerossa (03) 485 1215, (044) 715 1213 tai (044) 282 9100.

Kotiäänestys toimitetaan ää­nes­täjäl­le erikseen ilmoitet­tavana ajankohtana 15.–21.5.2019 välisenä aikana.

Vaalipäivän äänestys, äänestysalueet ja -paikat

Vaalipäivän äänestys tapahtuu sunnuntaina 26.5.2019.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue:

Vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite

001 Keskusta pohjoinen

Kaupungintalon nuorisotilat

Virtaintie 26, 34800 Virrat

002 Keskusta etelä

Kaupungintalon nuorisotilat

Virtaintie 26, 34800 Virrat

003 Vaskivesi

Vaskiveden koulu,

Vaskivedentie 1470, 34710 Vaskivesi

004 Kurjenkylä

Kurjenkylän kylätalo

Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä

005 Liedenpohja

Liedenpohjan koulu,

Tulijoentie 18, 34930 Liedenpohja

006 Killinkoski

Killinkosken työväentalo,

Inkantie 35, 34980 Killinkoski

007 Kotala

Kotalan koulu,

Vironkoskentie 59, 42870 Kotala

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan osoite on Virtaintie 26, 34800 Virrat, puh. (044) 282 9100

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (044) 715 1213, sähköposti: henna.viitanen@virrat.fi ja varahenkilönä hallintosihteeri Heli Salmi, puhelin (03) 485 1215, sähköposti kirjaamo@virrat.fi


29.4.2019
Keskusvaalilautakunta


 

 
 
 

Sivua päivitetty: 18.10.2021