Tekstikoko aA

Ajankohtaista

  • Kukkia talon pihassa
  • Karhuemo ja pentu metsässä
  • Torisevan rotkojärvet
 
 

Ajankohtaista

02.04.2019

Tiedote Tuomi Logistiikka Oy:n sosiaaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten yhteiskilpailutuksesta Pirkanmaalla


Pirkanmaan henkilökuljetusten yhteiskilpailutus

Taustaa                                            

Tuomi Logistiikka Oy kilpailutti keväällä 2018 yhteistyössä Pirkanmaan kuntien kanssa vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaiset kuljetukset, jotka tunnetaan myös sote-kuljetuksina. Kilpailutus tehtiin Tuomi Logistiikan dynaamisessa hankintajärjestelmässä, johon kaikilla soveltuvuusvaatimukset täyttävillä yrityksillä on mahdollisuus osallistua. Ensimmäisen sopimuskauden pituus oli 1.7.2018 - 31.1.2019. Sopimukseen sisältyi kolmen kuukauden optiokausi 1.2. - 30.4.2019, jonka Tuomi Logistiikka päätti käyttää. Uusi sopimuskausi alkaa 1.5.2019.

Kuljetusten välityksestä vastaa Tuomi Logistiikan Kuljetustenohjauskeskus (Kuohke). Kaikki osallistuvien kuntien asiakkaiden kuljetukset välitetään Kuljetustenohjauskeskuksen kautta nyt kilpailutettaville palveluntuottajille. Sote-kuljetusten lisäksi palveluntuottajille voidaan välittää myös muita Tuomi Logistiikan määrittelemiä kuljetuksia. Ne asiakkaat, joilla on tuttutaksioikeus, valitsevat tuttutaksinsa kilpailutettavista palveluntuottajista/autoista.

Palveluntuottaja voi tarjota kuljetuspalveluitaan kilpailutuksessa, vaikka oma kunta ei olisikaan osallistuvien kuntien joukossa, koska asiakkaat matkustavat kuntarajojen yli ja kyydit tarjotaan järjestelmässä olevalle lähimmälle autolle (tarjottu hinta huomioiden).  Kuljetukset tulevat pääasiallisesti asiakaskuntien alueelta ja kuljetukset voivat suuntautua joko muihin asiakaskuntiin tai eri puolille Suomea. Kuljetuksia voi kuitenkin saada myös asiakaskuntien ulkopuolelta, koska asiakkaiden paluukyydit suoritetaan nyt kilpailutettavalla kalustolla.


Tarjouspyyntö                                

Uudelle sopimuskaudelle autot kilpailutetaan 2.4.2019 julkaistulla tarjouspyynnöllä. Tarjouspyyntö lähettiin sähköisesti kaikille dynaamiseen hankintajärjestelmään ilmoittautuneille yrittäjille, joita oli tarjouspyynnön julkaisuhetkellä 464. Tarjouspyyntö on myös nähtävillä Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa dynaamiseen hankintajärjestelmään ilmoittautuneille. Tarjousaikaa on 23.4.2019 klo 12 saakka ja kysymyksiä tarjouspyyntöön voi jättää 10.4.2019 klo 12 saakka. Kysymykset on jätettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta.

Tarjouspyynnöllä kilpailutetaan kaksi autojen ryhmää, Ryhmä 1 ja Ryhmä 3. Ryhmä 1 on ns. prioriteettiautojen ryhmä, joka toimii Tampereella ja sen ympäryskuntien keskustaajamissa. Ryhmälle 1 välitetään sen toiminta-alueella ensisijaisesti nyt kilpailutettavat henkilökuljetukset ja näillä autoilla on kiinteät ajovuorot. Ryhmälle 1 luvataan myös takuukorvaus varmistamaan päiväansio mahdollisista häiriötilanteista riippumatta. Ryhmä 3 on edelliseltä sopimuskaudelta tuttu laaja autojoukko, joka operoi koko Pirkanmaan laajuudella. Ryhmällä 3 ei ole ajovelvoitteita, eikä Tuomi Logistiikka Oy lupaa tälle ryhmälle mitään tiettyä ajomäärää. Ryhmän 3 autot voivat olla ajossa haluaminaan ajankohtina ja ne voivat hylätä Tuomi Logistiikan niille välittämiä kuljetuksia.

Tarvittaessa Ryhmän 3 autoista voidaan kilpailuttaa minikilpailutuksin ns. päivystysautoja eri alueille ja erilaisilla ehdoilla. Päivystysautojen kilpailuttamisesta tekee päätöksen kunta, jonka alueelle päivystys otetaan käyttöön.

Kilpailutus tehdään kummankin autoryhmän osalta alennusprosentilla kokonaistaksasta. Taksa on Tuomi Logistiikan määrittelemä ja se koostuu aloitusmaksusta ja kilometrikorvauksesta sekä mahdollisista lisistä. Tarjoukset asetetaan alennusprosentin mukaiseen edullisuusjärjestykseen alkaen suurimmasta alennusprosentista. Ryhmä 1 ja Ryhmä 3 vertaillaan erikseen.

Linkki tarjouspyyntöön: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka/?id=229516

Linkki dynaamiseen hankintajärjestelmään: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka/?id=163232

Liittyminen dynaamiseen hankintajärjestelmään on edellytys kilpailutuksiin osallistumiselle. Ilmoittautuminen järjestelmään ei sido tarjoajaa ja velvoita osallistumaan varsinaisiin kilpailutuksiin. Tarjouskilpailuun on siis osallistuttava niin halutessaan vielä erikseen.

Aikataulu                                        

Tarjouspyyntö julkaistu 2.4.2019          

Kysymysten jättämisen määräaika 10.4.2019 klo 12.00

Tarjous jättämisen määräaika 23.4.2019 klo 12.00

Sopimuskausi alkaa 1.5.2019

                                                         

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 18.10.2021