Tekstikoko aA

Ajankohtaista

  • Kukkia talon pihassa
  • Karhuemo ja pentu metsässä
  • Torisevan rotkojärvet
 
 

Ajankohtaista

11.03.2019

Eduskuntavaalien ulkomainonta / ohje puolueille


EDUSKUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA VIRROILLA

Tämä ohje koskee eduskuntavaalien ulkomainontaa Virtain kaupungin luvanvaraisilla ulkomainontapaikoilla, kaupungin pystyttämissä vaalimainostelineissä ja kaupungin omistamilla alueilla.

Vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa aikaisintaan keskiviikkona 27.3.2019.

Ulkomainontapaikat:

Keskustan ja Killinkosken kaava-alueilla saa vaalien ulkomainoksia sijoittaa vain kaupungin toimesta asennettaviin vaalimainoske­hikkoihin seuraavissa paikoissa:

1. Rantatien varsi liikuntahallin tontilla

Mainokset sijoitetaan Rantatien puolelta katsottuna vasemmalta lukien siinä järjestyksessä kuin myöhemmin on esitetty.

2. Virtaintien varsi torin puolella

Mainokset sijoitetaan toriltapäin katsottuna vasemmalta lukien siinä järjestyksessä kuin myöhemmin on esitetty.

3. Killinkoskella Inkantien ja Ollinkujan risteys Inkan­tien itäpuolella.

Mainokset sijoitetaan kevyenliikenteen väylältä katsottuna vasemmalta lukien siinä järjestyksessä kuin myöhemmin on esitetty.

Muunlainen (ns. villi) vaalimainonta kaava-alueiden yleisillä alueilla ja kaupun­gin omistuksessa ja hallinnassa olevilla alueilla on kielletty. Muilta kuin yllä mainituilta kolmelta vaalimainosalueelta, kehotamme poistamaan vaalimainokset. Mikäli ehdokas/puolue haluaa sijoittaa mainoksia muualle keskusta-alueen ulkopuolella, tulee varmistua siitä, että maanomistaja on asianmukaisen luvan mainonnalle antanut.

Kaupunki ei peri maksua kaupungin vaalimainospaikkojen käyttämisestä.


Vaalimainoksista huolehtiminen ja niiden poistaminen

Mai­nos­tajien vel­volli­suu­tena on huolehtia, että vaalimainokset sijoitetaan ohjeiden mukaisesti ja, että ne ovat asianmukaisessa kunnossa koko vaalimainonta-ajan. Kaupunki pidättää oikeuden mainosten järjestelemiseen ja poistamiseen, mikäli ne eivät ole asianmukaisessa kunnossa.

Vaalimainoskehikot poistetaan kaupungin toimes­ta heti vaalipäivän jälkeen.


Vaalimainoskehikot ja mainosten lukumäärä

Kussakin vaalimainospaikassa on kehikot, joissa on mainosruu­tuja kooltaan 120 x 80 cm, yksi mainosruutu kutakin ryhmää varten. Mainospaikat ovat kaksipuolisia.

Vaali­mainokset on asetettava kehikoi­hin vasemmalta lukien ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä.

Ilmoitattehan 22.3.2019 mennessä, mikäli puolueenne ei tule käyttämään vaalimainospaikkaa Virroilla!


Vaalimainosten taustalevyt

Mainosruudussa oleviin uriin sijoitetaan irrallinen vaalimainoksen taustalevy (120 x 80 cm). Kaupunki sijoittaa vaali­mainoskehikot paikoilleen ilman taustale­vy­jä. Taustalevyt voi noutaa Sampolan teollisuusalueelta, työpaja Karhun Askel, Kiertotie 14, (puhelinnumero 044 715 1494 tai 044 715 1495), 18.3.2019 alkaen seuraavasti:

  • Maanantaista keskiviikkoon klo 7.30–15.30
  • Torstaisin ja perjantaisin klo 7.00 – 14.00.

Mainostajien tehtävänä on itse sijoittaa taustalevyihin kiinnitetyt vaalimainok­sen­sa kehikoihin.Henna Viitanen
hallintojohtaja, keskusvaalilautakunnan sihteeri

Yhteystiedot
osoite: Virtaintie 26, PL 85, 34801 Virrat
puh. (03) 485 1213, 044-715 1213
sähköposti: henna.viitanen@virrat.fi

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 18.10.2021