Tekstikoko aA

Ajankohtaista

  • Karhuemo ja pentu metsässä
  • Torisevan rotkojärvet
  • Kukkia talon pihassa
 
 

Ajankohtaista

11.03.2019

Vaalikuulutus / Eduskuntavaalit 2019


EDUSKUNTAVAALIT 2019

Eduskuntavaalit toimitetaan 14.4.2019.

Äänioikeus

Vuoden 2019 eduskuntavaalissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä (14.4.2019) täyttää 18 vuotta.

Ilmoituskortti

Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin äänioikeutetulle. Ilmoituskortin mukaan ottaminen ennakkoäänestykseen tai vaalipäivän äänestykseen nopeuttaa äänestystoimitusta. Sen puuttuminen ei kuitenkaan estä äänestämästä, jos äänestäjällä on henkilöllisyystodistus mukana. Henkilöllisyystodistus on aina esitettävä äänestystoimituksessa.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjä on aina velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Väliaikaisen henkilökortin voi saada äänestämistä varten maksutta poliisilta, jos äänestäjällä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

Yleinen ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3.-9.4.2019 ja ulkomailla 3.-6.4.2019. Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 27.3.2019.

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Virtain kaupungin kirjasto, Mäkitie 2, Virrat, ja se on avoinna ennakkoäänestystä varten seuraavasti:

  • Keskiviikko - perjantai klo 10 – 19
  • Lauantai - sunnuntai klo 10 – 14
  • Maanantai - tiistai klo 10 - 19

Ennakkoäänestys laitoksissa

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta terveyskeskuksen vuodeosastolla, vanhainkodissa, Palvelutalo Ainalassa, Liljanne-koti Oy:n Mertokarin yksikössä, Attendo Keituri hoivakodissa, Louhenrinteen ryhmäkodin ympärivuorokautisessa asumispalveluyksikössä (autettu ryhmäkoti) ja Vihriälä-kodissa tiedotetaan kussakin paikassa erikseen.

Kotiäänestys

Virroilla äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Virroilla. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Virrat on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka edellä mainituin perustein haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00.

Kotiäänestysilmoitusta varten on saatavana lomakkeita kaupungintalon neuvonnasta. Keskusvaalilautakunta lähettää kotiäänestyslomakkeen niille äänioikeutetuille, jotka edellisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotiäänestyksessä. Puhelimitse kotiäänestysilmoituksia vastaanotetaan arkipäivisin klo 8.15 – 16.00 puhelinnumerossa (03) 485 1215, (044) 715 1213 tai (044) 282 9100.

Kotiäänestys toimitetaan ää­nes­täjäl­le erikseen ilmoitet­tavana ajankohtana 3.-9.4.2019 välisenä aikana.


Vaalipäivän äänestys, äänestysalueet ja -paikat

Vaalipäivän äänestys tapahtuu sunnuntaina 14.4.2019.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue:

Vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite

001 Keskusta pohjoinen

Kaupungintalon nuorisotilat
Virtaintie 26, 34800 Virrat

002 Keskusta etelä

Kaupungintalon nuorisotilat
Virtaintie 26, 34800 Virrat

003 Vaskivesi

Vaskiveden koulu,
Vaskivedentie 1470, 34710 Vaskivesi

004 Kurjenkylä

Kurjenkylän kylätalo,
urjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä

005 Liedenpohja

Liedenpohjan koulu,
Tulijoentie 18, 34930 Liedenpohja

006 Killinkoski

Killinkosken työväentalo,
Inkantie 35, 34980 Killinkoski

007 Kotala

Kotalan koulu,
Vironkoskentie 59, 42870 Kotala

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan osoite on Virtaintie 26, 34800 Virrat, puh. (044) 282 9100

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. (044) 715 1213, sähköposti:henna.viitanen@virrat.fi ja varahenkilönä hallintosihteeri Heli Salmi, puhelin (03) 485 1215, sähköposti kirjaamo@virrat.fi 

5.3.2019
Keskusvaalilautakunta

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 18.10.2021