Tekstikoko aA

Ajankohtaista

  • Kukkia talon pihassa
  • Karhuemo ja pentu metsässä
  • Torisevan rotkojärvet
 
 

Ajankohtaista

21.01.2019

Virtain tuhoisasta vanhainkodin palosta 40 vuotta


Virtain tuhoisasta vanhainkodin palosta, jossa kuoli 27 vanhusta, tulee kuluneeksi 40 vuotta keskiviikkona 23.1.2019. Vanhainkodilla, sen aikaisella kunnalliskodilla, asui tuohon aikaan yhteensä 43 ikäihmistä. Tulipalo on toiseksi eniten uhreja vaatinut tulipalo Suomessa. Lapinlahden kunnalliskodin mielisairasoston tulipalossa kuoli 31 potilasta huhtikuussa 1966. 

Jäähdytyspohjassa sijainneen vanhainkodin aamuöinen tulipalo sai alkunsa asukkaan polttamasta savukkeesta. Palovaroittimet oli testattu kahdesti vuodessa. Niiden toiminta perustui lämpötilan nousuun eikä savuun. Tapahtui huoneen ns. yleissyttyminen ja sen jälkeen tuli levisi nopeasti puurakenteisessa talossa. Palon leviämistä edisti myös herkästi syttyvät tekstiilit ym. materiaalit. Paikalla olleella henkilökunnalla ei ollut riittäviä valmiuksia toimia tulipalon sattuessa. Myös paljon muitakin ongelmia ilmeni ja tärkeitä pelastusminuutteja menetettiin.

Sisäasiainministeriö asetti tutkijalautakunnan selvittämään palon syitä. Tutkintaryhmä esitti, että uusi paloturvallisuutta koskeva yleisohje tulisi kiireellisesti laatia kaikkia sosiaalihallituksen alaisia laitoksia varten. Tämä yleisohje lienee pohjana myös nykyisissä paloturvallisuusmääräyksissä.  

Selvää on, että yksi suuri turvallisuustekijä on tulen käsittelyn huolellisuus, johon tulee kiinnittää huomiota muksusta mummuun. Tärkeitä paloturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat myös mm. talojen rakenteet, jotka vaikuttavat osaltaan palon leviämiseen. Hätäpoistumistiet on tunnettava ja niiden on oltava esteettömät. Huoneissa olevat materiaalit vaikuttavat osaltaan palon leviämiseen ja nykyään hoivakodeissa suositaankin paloturvallisia tekstiilejä, esim. verhoja.

Nykyään rakennusstandardeissa jo määritellään palo- ym. turvallisuusasiat. Paloviranomainen arvioi hoivakotien turvallisuustoteutukset ennen käyttöönottoa ja säännöllisesti sen jälkeen. Myös aluehallintoviraston ylitarkastaja arvioi hoivakotien tilat ja ottaa kantaa mahdollisiin puutteisiin.

On tärkeää, että jokaisessa hoivakodissa on oma pelastautumissuunnitelmansa, miten toimia tulipalon sattuessa. Kaikki hoito- ja muu työskentelevä henkilöstö tulee perehdyttää näihin turvallisuusjärjestelyihin ja pelastautumistaitoja tulee myös harjoitella säännöllisesti.

Kunnan jokaisen toimialan tulisi tehdä valmiussuunnitelmansa, jossa pohditaan keinoja poikkeusoloista selviytymiseen. Näitä poikkeusoloja ovat mm. suuronnettomuudet ja häiriötilanteet, joiden aikaa ja paikkaa ei voi koskaan etukäteen tietää. Virtain kouluilla ollaan parhaillaan uudistamassa kaikkien koulujen pelastussuunnitelmia.

Mitä suuremmasta ja vakavammasta kriisitilanteesta on kysymys, sitä tärkeämpää on, että eri viranomaisilla ja muilla toimijoilla on tiedossa roolinsa, miten eri tilanteissa toimitaan. Ennakoiminen, suunnitelmallisuus ja yhteistyö ovat turvallisuuden avainsanoja.

Virroilla 21.1.2019

Sari Hellsten

Hyvinvointijohtaja

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 18.10.2021