Tekstikoko aA

Ajankohtaista

  • juhannusruusu-kuvaamo-into2006159087.jpg
  • alt=""
  • alt=""
 
 

Ajankohtaista

26.03.2024

Virtain kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös jälleen ylijäämäinen


Kaupunginhallitus hyväksyi tilinpäätöksen kokouksessaan 25.3.2024, ja se etenee valtuuston käsittelyyn kesäkuussa. Vuosi 2023 toteutui alkuperäistä talousarviota positiivisempana. Tilikauden tulos on 1.911.518,41 euroa positiivinen ja tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1.735.475,66 euroa. Vuoden 2023 tilinpäätös oli ensimmäinen, jossa mukana ei ole enää hyvinvointialueelle siirtyneitä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluja, täten tilinpäätös ei ole täysin vertailukelpoinen edellisten vuosien tilinpäätösten kanssa. 

Positiiviseen tulokseen vaikuttavat merkittävimmin talousarviota korkeampina toteutuneet toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet, joihin kohdistui kertaluonteisia eriä. Niin sanotun verohännän positiivinen vaikutus vuoden 2023 verotuloihin oli noin 1,4 milj. euroa, joka aiheutui vuoden 2022 verotulojen tilityksistä vuoden 2023 puolella vanhoilla, korkeammilla veroprosenteilla ja jako-osuuksilla. Myös valtionosuuksiin sisältyi "valtionosuushäntä", joka aiheutui sotesiirtolaskelmien päivittymisestä loppuvuonna 2023 kuntien näkökulmasta heikommaksi kuin vuoden 2023 valtionosuuksia määritellessä arvioitiin. Tämän suuruus oli noin 0,981 milj. euroa. Verotuloista kunnallisvero ja kiinteistövero ylittivät talousarvion, mutta yhteisövero puolestaan alitti talousarvion.  

Menot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Kaupungin ulkoiset menot kasvoivat kuntaan jääneen toiminnan osalta noin 6,9 % (1,7 milj. euroa). Menoja kasvattivat erityisesti työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset sekä energiamenojen kasvu.

Investointeihin käytettiin rahaa bruttona 3,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 merkittävin investointi oli Virtaintien peruskorjaus. Muilta osin investoinnit kohdistuivat ylläpitoinvestointeihin ja maa-alueiden ostoon. Tilikauden aikana ei nostettu uutta lainaa vaan lainoja lyhennettiin yhteensä n. 3 miljoonalla eurolla. Asukaskohtainen lainamäärä laski 2327 euroon/asukas (v. 2022, 2732 euroa/asukas). Lainamäärä on edelleen Manner-Suomen kuntien keskiarvoa 3378 euroa/asukas alhaisempi.

Virtain väkiluku 31.12.2023 oli ennakkotiedon mukaan 6274 (31.12.2022, 6395). Väestö väheni 121 asukkaalla. Lapsia syntyi 32. Virroilla on vuodesta 2020 ollut elinvoimapaketti veto- ja pitovoiman edistämiseksi. Vuoden 2023 alusta siihen lisättiin uutena elementtinä maksuton varhaiskasvatus.

Virtain kaupungin kuntatalous on perinteisesti ollut vahva. Myös peruspalvelut on saatu pidettyä hyvällä tasolla. 

  • Talous on edelleen tasapainossa ja ylijäämääkin puskurissa on 23,4 miljoonaa euroa. Taloutta on kuitenkin tasapainotettava tulevina vuosina. Kuntatalouden lähivuosien näkymät ovat haasteelliset, valtionosuusjärjestelmää ollaan uudistamassa ja talouden tasapainottaminen vaatii huomiota. On keskeistä välttää uusia pysyviä menojen lisäyksiä, pohtia tulojen lisäystä ja miettiä keinoja toiminnan tehostamiseksi, tiivistää kaupunginjohtaja Henna Viitanen. 
  • Kiitos vahvasta taloustilanteesta kuuluu kaikille päättäjille ja kaupunkikonsernin työtekijöille! Jatketaan hyvää yhteistyötä myös tulevaisuudessa, Viitanen kiittää.


Hyvää pääsiäistä! Onnistu Virroilla!

Henna Viitanen, kaupunginjohtaja
044 715 1201, etunimi.sukunimi@virrat.fi

Kaisa Jaatinen, talous- ja hallintojohtaja
044 715 1221, etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 03.07.2024