Tekstikoko aA

Ajankohtaista

  • alt=""
  • alt=""
  • alt=""
 
 

Ajankohtaista

25.01.2024

Virtain kaupungin ja Virtain Yrittäjien yhteinen elinvoimalupaus


Virtain kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2023 Virtain Yrittäjien kanssa solmittavan elinvoimalupauksen. Elinvoimalupaus allekirjoitettiin yhdessä kaupungin päättäjien ja Virtain yrittäjien hallituksen yhteisessä tilaisuudessa 24.1.2024. 

Elinvoimalupauksessa sitoudutaan yhdessä edistämään alueen yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan paikkakunnan elinvoimaisuutta. Yhdessä voimme huolehtia siitä, että kuntamme veto- ja pitovoima vahvistuvat.

Lupauksen allekirjoittivat Virtain kaupungin puolelta kaupunginjohtaja Henna Viitanen, valtuuston puheenjohtaja Jarmo Vehmas sekä Virtain yrittäjien puolelta puheenjohtaja Mervi Vilén ja varapuheenjohtajat Marja Haapanen ja Juha Makkonen. Mukana tilaisuudessa oli valtuutettuja sekä Virtain yrittäjien hallituksen jäseniä. 

Lupauksessa on määritelty viisi painopistealuetta, joita edistämällä halutaan konkreettisesti parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja samalla vahvistaa kunnan elinvoimaisuutta. Painopistealueiden toteutumista seurataan vuosittain kunnan ja yrittäjäyhdistyksen edustajien kesken.

Yhteiset painopistealueet 

1. Toimiva vuoropuhelu

Kunta sitoutuu käymään aktiivista vuoropuhelua yrityskentän kanssa. Jatketaan hyviä käytänteitä ja luodaan yhdessä uusia malleja, joilla tavoitetaan entisestään yrityskentän edustajia.

2. Sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit

Lupaprosessien ja kaavoitusprosessien tulee olla sujuvia. Kaavahankkeissa kuullaan yritysten näkemyksiä ja ajatuksia jo varhaisessa vaiheessa.

3. Yrittäjämyönteiset hankinnat ja yritysvaikutusten arviointi

Kunnassa ollaan tietoisia markkinoiden ja yritysten tarjonnasta. Hankinnat tehdään avoimesti, asiantuntevasti ja yritysvaikutukset huomioiden.

4. Yrittäjämyönteisen ilmapiirin edistäminen ja yrittäjyyteen kannustaminen

Kunta ja yrittäjäyhdistys edistävät yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Seuraamme Kuntabarometrin tuloksia ja laadimme toimenpiteitä tulosten pohjalta. Panostamme aktiivisesti yrittäjyyskasvatuksen mallien toteuttamiseen ja kehittämiseen.

5. Virtain vetovoiman lisääminen

Kunta ja yrittäjäyhdistys työskentelevät yhdessä sen eteen, että Virtain yritykset olisivat haluttuja työpaikkoja työskennellä ja asuminen Virroilla olisi houkuttelevaa. Rakennamme toimivia malleja oppilaitosten ja yritysten yhteistyölle, tavoitteena mahdollistaa opiskelijoiden pääsy alueen työmarkkinoille.

Lisätietoja:

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 28.02.2024