Tekstikoko aA

Ajankohtaista

  • alt=""
  • alt=""
  • alt=""
 
 

Ajankohtaista

23.01.2024

Presidentinvaali 2024


Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024. Jos kukaan ehdokkaista ei saa vaalissa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024.

Äänioikeus

Presidentinvaalissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettuja vuoden 2024 presidentinvaalissa ovat siten 28.1.2006 ja sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut ovat samat ensimmäisessä ja toisessa vaalissa.

Ilmoituskortti 

Digi- ja väestötietovirastolla on vaaleja varten äänioikeusrekisteri, johon on otettu ne henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja presidentinvaalissa. Digi- ja väestötietovirasto laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle kaksi ilmoituskorttia ja lähettää kortit yhdessä lähetyksessä viimeistään 4.1.2024 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Toinen ilmoituskortti on presidentinvaalin ensimmäistä vaalia varten ja toinen mahdollista toista vaalia varten. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit -palvelun, äänioikeusilmoitus lähetetään sähköisesti. Ilmoituskortin mukaan ottaminen ennakkoäänestykseen tai vaalipäivän äänestykseen helpottaa äänestystoimitusta, mutta sen puuttuminen ei estä äänestämistä (kuvallinen henkilöllisyystodistus tarvitaan, vaikka äänestäjällä olisi myös ilmoituskortti mukana.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen  

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään (kuvallinen henkilöllisyystodistus: ajokortti, passi tai muu vastaava asiakirja). Väliaikaisen henkilökortin voi saada äänestämistä varten maksutta poliisilta, jos äänestäjällä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

Yleinen ennakkoäänestys

Ensimmäisen vaalin kotimaan yleinen ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 17.1.2024 ja päättyy tiistaina 23.1.2024

Mahdollisen toisen vaalin yleinen ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 31.1.2024 ja päättyy tiistaina 6.2.2024.

Yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat Kirjasto (osoite Mäkitie 2, 34800 Virrat) sekä Kurjenkylän kylätalo (osoite Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä), ja ne ovat avoinna ennakkoäänestystä varten seuraavasti: 

Virtain kirjasto:

  • Keskiviikko - torstai klo 10–18
  • Perjantai klo 10–14
  • Lauantai - sunnuntai klo 10–14
  • Maanantai - tiistai klo 10–18

Kurjenkylän kylätalo:

  • Perjantai klo 15–19

Ennakkoäänestys laitoksissa  

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Virtain terveyskeskuksen osastolla, Keiturinpuiston vanhainkodissa, Ainalan palvelutalossa, Liljanne-kodin Mertokarin yksikössä, Keiturin Helmi hoivakodissa, Vihriälä-kodissa ja Louhenrinteen ympärivuorokautisessa asumispalveluyksikössä (autettu ryhmäkoti) tiedotetaan kussakin paikassa erikseen.

Kotiäänestys 

Virroilla äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Virroilla.   

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Virrat on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.  

Henkilön, joka edellä mainituin perustein haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 16 (ensimmäisen vaalin osalta) ja 30.1.2024 ennen klo 16.00 (mahdollisen toisen vaalin osalta). Vaalien ensimmäiselle kierrokselle kotiäänestykseen ilmoittautuneet huomioidaan automaattisesti myös mahdollisen toisen vaalin kotiäänestyksessä eikä ensimmäiseen vaaliin ilmoittautuneiden tarvitse ilmoittautua uudestaan mahdolliseen toiseen vaaliin.  

Kotiäänestysilmoitusta varten on saatavana lomakkeita kaupungintalon ala-aulan asiointipisteestä. Keskusvaalilautakunta lähettää kotiäänestyslomakkeen niille äänioikeutetuille, jotka edellisissä yleisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotiäänestyksessä. Puhelimitse kotiäänestysilmoituksia vastaanotetaan arkipäivisin klo 9.00–16.00 puhelinnumeroissa 044 282 9100, 044 715 1233 tai 044 715 1217. 

Kotiäänestys toimitetaan ää­nes­täjäl­le erikseen ilmoitet­tavana ajankohtana ennakkoäänestysaikana 17.–23.1.2024 ja mahdollisella toisella kierroksella 31.1.–6.2.2024 välisenä aikana.

Vaalipäivän äänestys, äänestysalueet ja -paikat 

Vaalipäivän äänestys tapahtuu sunnuntaina 28.1.2024 klo 9–20 ja mahdollisessa toisessa vaalissa sunnuntaina 11.2.2024 klo 9–20.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue

Vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite

001 Virrat

Liikuntahalli 

Rantatie 6, 34800 Virrat

002 Vaskivesi

Vaskiveden koulu

Vaskivedentie 1470, 34710 Vaskivesi

003 Liedenpohja 

Liedenpohjan koulu

Tulijoentie 18, 34930 Liedenpohja

004 Killinkoski 

Killinkosken työväentalo

Inkantie 35, 34980 Killinkoski

005 Kotala

Kotala-talo

Vironkoskentie 101, 42870 Kotala

Covid-19 epidemian vaikutukset äänestämiseen

Äänestyspaikoilla suositellaan huomioimaan voimassa olevat koronaohjeistukset sekä kiinnittämään huomiota äänestyspaikoilla esillä olevaan hygieniaohjeistukseen. Äänestyspaikalla on suositeltavaa pitää riittävät välit muihin äänestäjiin ja huolehtia käsihygieniasta käyttämällä käsidesiä.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan osoite on Virtaintie 26, 34800 Virrat, puh. 044 282 9100, sähköposti: kirjaamo@virrat.fi. 

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii va. hallintopäällikkö Heli Salmi, puh. 044 715 1217, sähköposti heli.salmi@virrat.fi; sihteerin varahenkilönä toimii talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti kaisa.jaatinen@virrat.fi.

Vaalikuulutus (pdf)

Ohje ulkomainontaan (pdf)

Lisätietoa: Vaalit.fi/presidentinvaali

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 28.02.2024