Tekstikoko aA

Ajankohtaista

  • alt=""
  • alt=""
  • alt=""
 
 

Ajankohtaista

20.03.2023

Eduskuntavaalit 2023


Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023.


Äänioikeus

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä (2.4.2023) täyttää 18 vuotta.


Ilmoituskortti 

Väestörekisterikeskuksella on vaaleja varten äänioikeusrekisteri, johon on otettu ne henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja eduskuntavaaleissa. Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään 9.3.2023 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi Viestit-palvelun, äänioikeusilmoitus lähetetään sähköisesti. Ilmoituskortin mukaan ottaminen ennakkoäänestykseen tai vaalipäivän äänestykseen helpottaa äänestystoimitusta, mutta sen puuttuminen ei estä äänestämistä (kuvallinen henkilöllisyystodistus tarvitaan, vaikka äänestäjällä olisi myös ilmoituskortti mukana).Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen  

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään (kuvallinen henkilöllisyystodistus: ajokortti, passi tai muu vastaava asiakirja). Väliaikaisen henkilökortin voi saada äänestämistä varten maksutta poliisilta, jos äänestäjällä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.


Yleinen ennakkoäänestys

Yleinen ennakkoäänestys kotimaassa alkaa keskiviikkona 22.3.2023 ja päättyy tiistaina 28.3.2023

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Kirjasto, osoite Mäkitie 2, Virrat, ja se on avoinna ennakkoäänestystä varten seuraavasti: 

  • Keskiviikko – perjantai 22. – 24.3.2023 klo 10–18
  • Lauantai – sunnuntai 25. – 26.3.2023 klo 10–14
  • Maanantai – tiistai 27. – 28.3.2023 klo 10–19

Ennakkoäänestys laitoksissa  

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Virtain terveyskeskuksen vuodeosastolla, Keiturinpuiston vanhainkodissa, Ainalan palvelutalossa, Liljanne-kodin Mertokarin yksikössä, Keiturin Helmi hoivakodissa, Vihriälä-kodissa ja Louhenrinteen ympärivuorokautisessa asumispalveluyksikössä (autettu ryhmäkoti) tiedotetaan kussakin paikassa erikseen.  


Kotiäänestys 

Virroilla äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Virroilla.  

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Virrat on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. 

Henkilön, joka edellä mainituin perustein haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16

Kotiäänestysilmoitusta varten on saatavana lomakkeita kaupungintalon ala-aulan asiointipisteestä tai alla olevasta linkistä (pdf). Keskusvaalilautakunta lähettää kotiäänestyslomakkeen niille äänioikeutetuille, jotka edellisissä yleisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotiäänestyksessä. Puhelimitse kotiäänestysilmoituksia vastaanotetaan arkipäivisin klo 9.00–16.00 puhelinnumerossa 044 715 1233, 044 715 1217 tai 044 282 9100. 

Kotiäänestys toimitetaan ää­nes­täjäl­le erikseen ilmoitet­tavana ajankohtana ennakkoäänestysaikana 22.-28.3.2023.

Kotiäänestyslomake (pdf)


Vaalipäivän äänestys, äänestysalueet ja -paikat 

Vaalipäivän äänestys tapahtuu sunnuntaina 2.4.2023 klo 9–20

Äänestysalueet ja äänestyspaikat ovat seuraavat: 

Äänestysalue

Vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite

001 Keskusta pohjoinen

Liikuntahalli 

Rantatie 6,34800 Virrat

002 Keskusta etelä 

Liikuntahalli 

Rantatie 6,34800 Virrat

003 Vaskivesi

Vaskiveden koulu, 

Vaskivedentie 1470, 34710 Vaskivesi

004 Kurjenkylä

Kurjenkylän kylätalo

Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä

005 Liedenpohja 

Liedenpohjan koulu, 

Tulijoentie 18, 34930 Liedenpohja

006 Killinkoski 

Killinkosken työväentalo, 

Inkantie 35, 34980 Killinkoski

007 Kotala

Kotala-talo,

Vironkoskentie 101, 42870 KotalaCovid-19 epidemian vaikutukset äänestämiseen

Äänestyspaikoilla suositellaan huomioimaan voimassa olevat koronaohjeistukset sekä kiinnittämään huomiota äänestyspaikoilla esillä olevaan hygieniaohjeistukseen. Äänestyspaikalla on suositeltavaa pitää riittävät välit muihin äänestäjiin ja huolehtia käsihygieniasta käyttämällä käsidesiä.


Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan osoite on Virtaintie 26, 34800 Virrat, puh. 044 282 9100, sähköposti kirjaamo@virrat.fi

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii va. hallintopäällikkö Heli Salmi, puh. 044 715 1217, sähköposti heli.salmi@virrat.fi; sihteerin varahenkilönä toimii talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti kaisa.jaatinen@virrat.fi 

Lisätietoa eduskuntavaaleista: Vaalit.fi/eduskuntavaalit

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 18.04.2024