Tekstikoko aA

Ajankohtaista

  • Alt=""
  • Alt=""
  • Alt=""
 
 

Ajankohtaista

13.01.2022

PSHP:n uudet linjaukset: Karanteenin asettamisesta luovutaan – jäljitys keskitetään terveydenhuollon yksiköihin, hoivalaitoksiin ja riskiryhmien asumisyksiköihin


Koronavirustapaukset ovat lisääntyneet voimakkaasti niin valtakunnallisesti kuin Pirkanmaan alueellakin viime viikkojen aikana ja tartunnanjäljitykseen on kehittynyt merkittävää viivettä. Toisaalta aiempaa suurempi osa tartunnoista ei tule myöskään tartuntatautiviranomaisten tietoon. Näin ollen tartunnanjäljityksellä ei enää pystytä merkittävästi estämään viruksen leviämistä väestössä. Pirkanmaalla luovutaan altistuneiden jäljityksestä terveydenhuollon yksiköitä, hoivalaitoksia ja asumisyksiköitä lukuun ottamatta.

Tartunnanjäljityksellä ei enää voida rajata epidemiaa
Valtavirukseksi noussut omikronmuunnos leviää aiempia virusmuunnoksia nopeammin. Olemme epidemiassa tilanteessa, jossa tartunnat leviävät väestössä yleisesti, eikä yksittäisen ihmisen kontaktien jäljittämisellä enää ole merkitystä samalla tavalla, kuin silloin kun tartunnat tai tartuntaketjut ovat yksittäisiä. Päivittäisten tartuntojen määrä on moninkertaistunut joulukuun alun jälkeen, mikä on ruuhkauttanut tartunnanjäljitystoiminnan vakavasti. Tehokkain keino estää vaikeaa koronavirustautia on väestön laajamittainen rokottaminen.

Altistuneiden jäljittämisestä ja karanteenista luopuminen pandemian levitessä laajasti on ennen koronaviruspandemiaa tehdyn kansallisen pandemiasuunnitelman mukaista. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 5.1.2022 lausunnossaan todennut, että tartunnanjäljitys on tehokkainta, kun tartuntoja on suhteellisen vähän. Tilanteessa, jossa testiin hakeutumisessa ja testiin pääsemisessä, tulosten saamisessa, jäljityssoitossa ja karanteenimääräyksissä kestää kokonaisuutena useita päiviä tai jopa yli viikon, jäljityksen tehokkuus jatkotartuntojen ehkäisyssä on matala.

Karanteeniin asettamisesta luovutaan
Tartuntatautilain mukaan virkasuhteinen kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilön karanteeniin tai eristykseen asettamisesta, kun yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen vaara on ilmeinen eikä taudin leviämistä voida muulla tavoin estää. Karanteniin tai eristykseen asettamisen merkitys epidemian rajoittamiseksi on heikentynyt. Jälkikäteen tehdyn hallintopäätöksen käytännön merkitys on ainoastaan tartuntatautipäivärahan maksaminen työnantajalle. Sosiaaliturva ei kuitenkaan yksinään ole riittävä syy laatia yksilönvapautta voimakkaasti rajaavia päätöksiä.

Tartunnan saaneiden kanssa samassa taloudessa asuville ja muille vastaaville lähikontakteille ei ole enää mahdollista antaa yksilöllistä neuvontaa, eikä heitä ole perusteltua asettaa tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Viranomaisjäljitystä tehdään jatkossa pääsääntöisesti vain vakavan koronavirustaudin riskiryhmien asumisyksiköissä, hoivalaitoksissa ja terveydenhuollon yksiköissä. Muissa tilanteissa kuten perhepiirissä, työpaikalla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa altistuneita ei enää aseteta tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Altistuneiden suositellaan toimivan omatoimisesti tartuntariskin vähentämiseksi. Koronavilkun avauskoodien lähettämisestä luovutaan.

Eristys lyhenee viiteen vuorokauteen
THL ehdottaa tiedotteessaan 5.1. eristysajan lyhentämistä viiteen vuorokauteen. Perusteluna on käytetty vertailua muiden maiden käytäntöihin, sekä terveydenhuollon riittävän työvoiman takaamista. Koronavirus on tartuttavimmillaan 1-2 vuorokautta ennen oireiden alkua, sekä muutamana ensimmäisenä päivänä oireiden alettua. Viiden päivän eristyksen jälkeen henkilö voi palata töihin tai opiskelupaikkaansa, mikäli oireet ovat helpottaneet. Tällöinkin hänen tulee noudattaa yleisiä maski- ja käsihygieniasuosituksia. Oireiden jatkuessa, voidaan lääkärin arvion mukaan poissaoloa tarvittaessa jatkaa sairauslomana.

Jo asetetut eristykset ja karanteenit eivät lyhene
Ennen tämän tiedotteen julkaisua asetetut eristykset ja karanteenit ovat jo asetettuja, eikä tällä linjamuutoksella ole vaikutusta niihin. Valtavan eristys- ja karanteenipäätösmäärän uudelleenkäsittely ei ole nykyisessä resurssitilanteessa mahdollista.  

Toimintaohjeet kansalaiselle
Koronavirusinfektiolle altistunut oireeton henkilö voi jatkaa töissään ja opiskeluissaan normaalisti. Mikäli hänellä ilmenee koronavirusinfektioon sopivaa oireistoa, hänen tulee viipymättä omaehtoisesti eristäytyä kotiin

Oireettomankin altistuneen tulee välttää tarpeettomia sosiaalisia kontakteja viikon ajan altistuksen jälkeen, ja käyttää työ- tai opiskelupaikkakontakteissa maskia, sekä noudattaa tarkasti käsihygieniaa.

Katso myös Usein kysyttyjä kysymyksiä eristyksestä ja karanteenista

Viitteet:

Tartuntatautilaki
THL:n tilannearvio vuoden 2022 alussa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 5.1.2022.
Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten, Sosiaali- ja terveysministeriö 2012.

 

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 18.01.2022